Oddaja vlog za sofinanciranje za leto 2018 se je zaključila.

 

Zaključujemo s postopki, sredstva bomo razdelili jeseni oz. najkasneje do konca koledarskega leta.

 

Vsi tisti, ki ste dobili obvestilo, da ste se uvrstili med prosilce, ki so po mnenju komisije upravičeni do sofinanciranja nastopa ustvarjalcev, prosimo da nam do 31. 8. 2018 pošljete:

a)      Izpolnjen VPRAŠALNIK o nastopu ustvarjalca (=evalvacijo)

b)      Dokazila, da ste avtorju avtorski honorar/račun za opravljeno storitev izplačali (POTRDILO O BREMENITVI PODRAČUNA izpisano iz spletne aplikacije UJPnet).

 

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS