Zlata bralka, zlati bralec

V okviru projekta Zlati bralec s pomočjo sponzorjev že 14 let za vztrajno branje nagrajujemo vse slovenske zlate bralce (osnovnošolce, ki so vsa leta šolanja brali za bralno značko) in slovenskim prvošolčkom podarjamo knjižna darila za spodbudo k prvim bralnim korakom. Tako postopoma nastaja posebna knjižna zbirka Bralne značke, Zlata bralka, zlati bralec.

 

 

Zlati bralci:

Zlati bralci knjižna darila prejmejo ob zaključku šolskega leta, ko končujejo svoje osnovno šolanje. Darilne knjige so bile vse doslej kakovostna slovenska leposlovna (poklonjene leposlovne knjige so vse dobitnice večernice, nacionalne nagrade za najboljše mladinsko leposlovno delo) in/ali poljudnoznanstvena dela.

 

 

Prvošolci:

Knjige razdelimo v letu, ko otroci začenjajo z osnovnim šolanjem. Knjižna darila so kakovostne slovenske slikanice, ki najmlajšim bralcem pomagajo razviti ljubezen do knjige in branja, hkrati pa so vabilo njihovim najbližjim in učiteljem, naj jim pri prvih samostojnih bralnih korakih stojijo ob strani. V zadnjih letih so knjige namenjene razrednim knjižnicam in spodbujanju družinskega branja.