www.bralnaznacka.si

Kontakt

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS

Dimičeva 9

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 430 05 57

        +386 1 430 05 58

Fax: +386 1 239 67 22

E-naslov: info@bralnaznacka.si