Medgeneracijsko branje

DEDEK IN DECEK 150dpiMEDGENERACIJSKO BRANJE V ŠOLSKEM LETU 2023 - 2024

 

Če bi se s svojimi mladimi in odraslimi/starejšimi bralkami, bralci želeli pridružiti MG branju 2023/2024, vas vljudno prosimo, da to sporočite najkasneje do 30. septembra 2023 vodji projekta Tilki Jamnik, na njen e-naslov: tilka.jamnik@bralnaznacka.si.

 

Več informacij:

MEDGENERACIJSKO BRANJE V ŠOLSKEM LETU 2023-2024 (vabilo)

________________________________________________________________________

 

Gradivo za izvajanje medgeneracijskega branja

Gradivo je dostopno v rubriki Medgeneracijsko branje na spletnih straneh:


Gradivo se bo sproti dopolnjevalo.

 

____________________________________________________________________________________________________________


POROČILA O MG BRANJU V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

 

Na terenu se na različne načine trudijo, da bi v MG skupinah brali in se pogovarjali o prebranih knjigah:

 

 

Osnovna šola IV Murska Sobota, šola s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja


datum srečanja: 8. 9. 2023

koordinator-ica Valerija Kranjec

 

5 učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in 7 učencev 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja so pod vodstvom koordinatorice prebrali in se pogovarjali o knjigah: Podgoršek, M.: Medo reši vsako zmedo, Child, L.: Za šolo sem absolutno premajhna in Stajnko, A.: Prav zabaven dan.

 

Učenci 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja so povedali: »Bilo je lepo. Imeli smo odeje in hiško. Lahko smo sami izbrali knjigo. Ni bilo učiteljice. Najboljši je bil šotor, v katerem smo gledali in brali knjige.« Učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja pa so povedali: »Zanimive so bile priprave na začetek NMSB - poseben dan - izbirali smo knjige na knjižničnih policah, pripravljali bralne zabojčke, jih nosili na šolsko dvorišče. Vznemirljivo je bilo čakati na poslušalce, saj sem bila prvič v vlogi knjižničarke, učiteljice. Včasih je učence težko umiriti, pritegniti k branju.«

slika NMSB

 

Koordinatoric pa takole: »Pozitivna izkušnja, ko so učenci postali “knjižničarji”. Pozitivno me je presenetil odziv učencev, ki so bili zelo hitro pripravljeni sodelovati pri šolski knjižnici na prostem in šolski radijski uri, s katero smo stopili v NMSB. Učenci so z navdušenjem pripravljali bralne zabojčke, prebirali povzetke knjig ali posamezne strani in tako nevede brali. Lepo je bilo videti, kako sprememba prostora spodbudi učence 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja k poslušanju, listanju knjig. Prav tako je pozitivno bilo to, da so “poslušalci” sami izbirali slikanice, ki bi jih želeli poslušati, poleg tega pa so se učili tudi medsebojnega usklajevanja želja in tako urili socialne veščine.«

 

slika NMSB 2            NMSB 4

                                                                                                                                                                                                       

____________________________________________________________________________________________________________

MEDGENERACIJSKO BRANJE v šolskem letu 2022/2023                                      

 

MG KONČNO POROČILO 2022/2023

 

____________________________________________________________________________________________________________


POROČILA O MG BRANJU V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

 

Na terenu se na različne načine trudijo, da bi v MG skupinah brali in se pogovarjali o prebranih knjigah:

 

OŠ Dornberk

 

Koordinatorica: Maja Rogelja

 

Učenci 2. razreda so v marcu prvič brali v šoli skupaj s svojimi starimi starši. Prišlo jih je 19! Koordinatorica jim je prebrala slikanico Cvetke Sokolov Zojini zakladi. Skupaj so si ogledali ilustracije, razložili neznane besede in frazeme. Nato so učenci odlomke besedila prebrali svojim dedkom in babicam, najpogumnejši pa tudi na glas. Na kraju srečanja je koordinatorica dala otrokom in starim staršev navodila za naslednje srečanje in jim razdelila slikanice, pri tem je upoštevala stopnjo bralne zmožnosti otrok. Doma so jih morali skupaj prebrati in se pogovoriti, kot so to počeli na srečanju v šoli.

 

OS Dornberk2

 

Tudi na drugo srečanje je prišlo veliko starih staršev. Najprej so poročali o bralnih izkušnjah: nekateri so jim besedilo najprej prebrali, nato pa so pomagali otrokom, da so tudi sami prebrali besedilo v celoti. Večina jih je brala po odlomkih, da so se med branjem izmenjevali. Nekaj se jih je pa odločilo, da učenec sam prebere besedilo in ga med branjem samo usmerjajo, sprašujejo o prebranem. Vsi so povedali, da jim je tak način zelo všeč, saj so opazili, da so otroci doma bolj sproščeni in dosegajo boljše rezultate. Otroci so na ta ista vprašanja odgovorili podobno: lepo jim je bilo brati z babicami in dedki, ker so jim pomagali, da so se lepo počutili in da jim je bilo lažje brati na tak način.

 

OSDornberk1

 

Po uvodnem pogovoru so pregledali vse tri slikanice, to so: Škrat Kuzma dobi nagrado, Ozimnica in Plašček za Barbaro. Razdelili so se v skupinice; dobili so delovne liste, ki so jih usmerjali pri delu. Naloga vsake skupinice je bila tudi, da so si med seboj pomagali in krepili povezovalne navade, pomagali so tudi tistim nekaj učencem, katerih stari starši se niso mogli pridružiti srečanju. Po končanem delu so naredili evalvacijo srečanja in z veseljem ugotovili, da so bili z delom prav vsi zadovoljni, stari starši so bili ponosni nad rezultatom in delom svojih vnučkov. Čakala jih je še zaslužena malica s piškoti in sokom.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Knjižnica Laško, enota Radeče: družinsko kolesarjenje z vodičko Meri po učni poti Savus

 

Koordinatorica: Tjaša Mladovan

 

Najprej so prebrali in se pogovorili o slikanici Petra Svetina Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom, se spomnili, da sta tudi pujsa Bibi in Gusti udomačila kolo, ki pa ju ni najbolj ubogalo, na koncu pa so se ustavili še pri sladoledarju na presenečenju. Vodenje po učni poti Savus ob reki Savi je staršem najbrž dalo ideje za še kakšno prijetno kolesarko/sprehajalo popoldne in podrobnejše branje informativnih tabel ob poti, ker se je tokrat namreč otrokom zelo mudilo naprej. Mogoče tudi za raziskovanje po knjigah: o zgodovini kraja, o drevesih, ki rastejo v parku Dvor, o ribah, ki živijo v reki in bajerju na Hotemežu, o pticah, ki smo jih poslušali na drevesni hiški.

 

2023MG1.6.

 

20231.6.23

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

OŠ Bršljin, Novo mesto

 

Koordinatorica: Maja Femc


Na letošnjem četrtem (zadnjem) srečanju 25. maja se je zbralo 24 mladih bralcev in 14 odraslih (11 učiteljev, 3 upokojencev).   

Prebrali in pogovarjali so se o knjigi Slavka Pregla Spričevalo.Tako mladim kot odraslim je bila knjiga všeč,  izmenjali so mnenja o različnih temah (medvrstniško nasilje, pritisk vrstnikov, prestopki, odnos do šole, odnos do staršev idr.) Eden od gostov (upokojenec) je s seboj prinesel celo tolarje in dinarje in o njih poučil mlade bralce.

Ker je bila to letošnja zadnja knjiga in seveda zaradi naslova Spričevalo, je koordinatorica pripravila »prava spričevala« za oceno MG projekta. Letošnje knjige so prejele zelo dobre ocene, tudi celostno gledano so projekt zelo dobro ocenili, udeležencem pa je bilo najbolj všeč to, da se družijo, izražajo svoje mnenje (debatirajo), prihod različnih gostov … Najmanj všeč jim je termin (kar bo žal vedno težava…), želeli bi si tudi menjavo lokacije. Kar se tiče branja bi želeli več žanrske literature, sicer pa radi berejo problemske romane, nekateri so omenili tudi pesniške zbirke (Rozine so jih navdušile)

 

OSBrsljin29.5.23

 

____________________________________________________________________________________________________________

OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana

 

Koordinatorica: Anja Fideršek

 

Tokrat (17. maja) so medgeneracijsko branje povezali s projektom, ki trenutno poteka na šoli – preživljanje prostega časa brez zaslonov. 15 mladih bralcev in 4 odrasli so se dobili v učilnici (kot vedno) in skupaj prebrali knjige, ki so jih tokrat prinesli mlajši učenci. O vsebini so se ponovno pogovorili in si izmenjali mnenja. Na srečanje so povabili tudi ekipo šolskih novinarjev, ki je spremljala pogovor in v nadaljevanju debato prenesla na plakat, na katerega so napisali ideje za preživljanje prostega časa brez zaslonov ter dodali tudi nekaj svojih sloganov. Plakat je nastal medgeneracijsko in je v celoti njihovo delo, z vsemi pravopisnimi napakami in dilemami, ki so ostale nerazrešene.

 

OSKettejainMurna29.5.23

 

____________________________________________________________________________________________________________

DOŠ II Lendava in OŠ Cvetka Golarja Ljutomer, medknjižnično in MG sodelovanje med šolama

 

Koordinatorici: Marija Kašić in Vida Tivadar

 

Bili sta to dve srečanji, potekali sta dva dopoldneva, vsakič na eni izmed omenjenih šol, prvo v Ljutomeru (18. januarja) in drugo (22. februarja) v Lendavi: 12 mladih bralcev in 6 odraslih ( učiteljev, varuhov, spremljevalcev). Prebrali in pogovarjali so se o dveh slikanicah, to sta: slovenska ljudska Prevzetna drvarka in Andreje Peklar Tisoč ptic.

Med srečanji so prebrali omenjeni knjigi, peli, se posladkali s pecivom, ki so ga sami pripravili, si ogledali obe šoli in poustvarjali po prebranem. Izmenjali so tudi poučevalne prakse ter ideje. Učenci so stkali nova prijateljstva. Učenci so bili najbolj veseli druženja med vrstniki in delavnic po branju. Po Prevzetni drvarki je nastala knjižica lahkega branja in »zlata ribica« z zapisanimi željami. Po prebranem delu Tisoč ptic so izdelovali ptičje hišice in zaznamke za knjige.

 

OSCvetkaGolarja29.5.23        OSCV.Golarja29.5.232

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

OŠ Veliki Gaber

 

Koordinatorica: Tanja Korošec

 

Enajst mladih in osem odraslih bralcev je prebralo in se pogovarjalo o dramskem besedilu Jurček Pavla Golie. Udeleženci so morali rešiti križanko z gesli, ki so opisovala avtorjevo življenje, iz namigov (rebus, uganka, premetanka, zabrisana slika …) so morali razbrati prostor na šoli in oditi v ta prostor, poiskati kartonček z opisom gesla ter geslo zapisati v križanko. Gesla so bila izhodišče za pogovor o Pavlu Golii, ki jim ga je podrobno predstavila bibliotekarka iz splošne Knjižnice Pavla Golie. Nato so dve dejanji njegovega mladinskega dela Jurček prebrali po vlogah. Lotili so se tudi njegovih pesmi, eno so uprizorili na različne načine (ploske, senčne, prstne lutke). Mlajši udeleženci so nato v knjižnici tudi prespali.

Mladi so povedali, da je zanimivo brati dramatiko; všeč jim je bilo branje po vlogah, izdelava lutk in uprizarjanje z njimi. Odrasli so bili navdušeni nad ustvarjalnostjo otrok in njihovim vživljanjem v vloge.

 

VelikiGaber2

 

VelikiGaber1

 

____________________________________________________________________________________________________________

Vrtev Vrhnika

 

Koordinatorica: Nataša Pišek, dipl. vzgojiteljica

 

V svoji skupini otrok, starih 1-3 let (igralnica Lunina soba), je skozi vse šolsko leto, načrtno, enkrat na mesec, izvajala bralna srečanja, na katera je vabila starše in stare starše otrok in knjižničarko iz splošne knjižnice. Branje ji je zelo pomembno, vključevanje staršev v skupino se ji zdi primerna (enostavna) oblika, opaža pa, da je vedno manj odziva staršev za to vrsto sodelovanja. Toda s tistimi, ki so se odzvali, so se imeli zelo lepo, odzivi otrok so pozitivni. Srečanje je bilo vsakič malo drugačno, toda vedno v zadovoljstvo otrok in odraslih! Starejši otroci že sodelujejo in odgovarjajo na preprosta vprašanja.

V 11 srečanjih so otroci te skupine z vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice in z gostiprebrali in se pogovarjali o naslednjih knjigah:

-          Projektna naloga SKUPAJ SE IMAMO DOBRO, BEREMO SKUPAJ: prebirali so pravljice Ele Peroci:

Muca Copatarica, Moj dežnik je lahko balon, Stara hiša št. 3, Hišica iz kock, nekatere so otroci že poznali.  Otroci so bili aktivno vključeni v vsakodnevno branje. V jutranjem in popoldanskem času so samostojno prinašali knjige in si želeli skupnega branja. Vzgojiteljica je zgodbe prepletala tudi z drugimi področji in dejavnostmi (ustvarjanje, gibanje, pripovedovanje ob sličicah, vodene vizualizacije,  kamišibaj, ipd.). K sodelovanju povabila tudi dedke in babice otrok.

-           Odzvala se je ena od babic in jih popeljala v zgodbo Muce Copatarice. Otroci so babico sprejeli brez težav, pokazali so ji »škatlo« v katero pospravijo copate, babica se je v družbi otrok dobro počutila.  

-          Svetovalna delavka Tanja je zgodbo Claire Freedman Objemi me, medvedek! izbrala z namenom, da poudari pomen bližine drug do drugega in zdravilni učinek objema. Bila je zelo zadovoljna z odzivom otrok, s seboj je prinesla plišastega medvedka, ki jim ga je pustila v igralnici. V naslednjih dneh je bil pogost predmet konflikta med starejšimi otroki, zato so se ob njem učili skupnega dialoga in deljenja igrač med seboj.  

-          Dvakrat jih je obiskala Barbara, knjižničarka iz splošne knjižnice. Na prvem srečanju so prebrali in se pogovarjali o knjigah: Marko Kravos: Tri račke; Axel Scheffler: Lan in Luna, Veliki balon; Valerie Thomas in Korky Paul: Vilma in Vili, Čarovnica Vilma, na drugem srečanju pa Jonathan Bentley: Kje je medved? in Rosalinda Kightley: Dom za zajčka in miško. Knjižničarka izbere primerne knjige, njen glas in način pripovedovanja otroke pomiri in spodbudi k poslušanju. Otroci vedno ponavljajo »še eno bi«. Sodelovanje z lokalno knjižnico je zelo dobrodošlo.    

-          Mamica Ana je prebrala rusko ljudsko pravljico Trije medvedi. Ob slikovnih aplikatih so starejši otroci samostojno pripovedovali vsebino ob slikah (se je zlomil stol, deklica je pojedla juho, ipd.)  Mamica je poudarila, da doma veliko berejo, rada posega po ljudskih vsebinah in nestandardnih ilustracijah, saj meni, da s tem pozitivno vpliva na razvoj otroka. Zadovoljna je bila z odzivom otok, z njimi je preživela še celo dopoldne, se z njimi igrala in ustvarjala.    

-          Babica Nuška, upokojena vzgojiteljica, je sama pripravila lutke in jim zaigrala lastno avtorsko pravljico Medvedek Brundek in božično presenečenje. Otroci so ob igri, pripovedovanju in plesu dobro sodelovali in se vključevali. Babica je skupaj z njimi plesala, pela in ustvarjala.

-          Ob kulturnem tednu (dve srečanji) so strokovne delavke prebirale zgodbe iz zbirke Anje Štefan Svet je kakor ringaraja, otroke so spodbudile h glasbenemu ustvarjanju z »glasbenim nahrbtnikom, v katerem so se skrivali instrumenti. Vzgojiteljica Nataša pa je zgodbe pripovedovala ob kamišibaj odru. 

-          Očka Miha je pripravil rusko narodno pravljico Repa velikanka. Otroci so ob ponovnem branju  aktivno sodelovali, šteli in poimenovali živali. Očka je bil zelo zadovoljen, zgodbe tudi doma s hčerko ponavlja večkrat. Z otroki se je povezal, jih aktivno vključeval v pripovedovanje in se z njimi zbližal ter zabaval.   

-          Mamica Barbara je otrokom predstavila knjigo Julie Doria Znanilci pomladi. Otroci so ob pripovedovanju že poznali osnovne znanilce pomladi in jih pravilno poimenovali.  Spoznali so zvončke, trobentice, žafran, vijolice, narcise, marjetice in druge. Vzgojiteljica pozna veliko cvetlic in uživa v naravi, zato je to znanje že prenesla na skupino otrok, večino znanilcev so že tudi opazili v naravi.

 

VrtecVrhnikaMGmaj23

____________________________________________________________________________________________________________

OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ – CENTER, PŠ PRIMSKOVO

 

Koordinatorica: Marijana Kavčič  

 

Učenke, ki izhajajo iz tujejezičnih družin in obiskujejo krožek Bralne čajanke, zelo rade prebirajo knjige, zato se vsaj vsakih 14 dni dogovorijo, da jih preberejo mlajšim otrokom. Večkrat obiščejo učence prvega razreda; ker pa imajo v šoli tudi dva oddelka vrtčevskih otrok, obiščejo tudi njih. Ker je veselje obojestransko, se knjižničarka trudi, da bo tak način druženja ob knjigi spodbujala še naprej, čeprav je za obiske potrebno veliko usklajevanja. Pri obiskih sodelujejo koordinatorica in učiteljice v šoli oz. vzgojiteljice v vrtcu.

Tujejezična drugošolka je razredu 13 prvošolcev (20. aprila) predstavila pravljico Anje Štefan 7 medvedov. Knjiga je zelo primerna za učence, ki izhajajo iz tujejezičnega okolja, zato je bila med predlaganimi za izposojo v šolski knjižnici. Pripravljala se v okviru krožka Bralne čajanke in tudi doma; najprej jo je uspešno povedala v svojem razredu, nato pa je z veliko spodbude stopila v 1. razred, ki ga obiskuje tudi njen bratec. Pravljico jim je najprej prebrala, potem pa so jo prvošolci obnovili ob ilustracijah. Bili so navdušeni, da so spoznali še eno pravljico Anje Štefan. S prvošolci so se namreč v letošnjem šolskem letu pogovarjali o Anji Štefan, prebirali so njene zgodbe in pesmi, ogledali so si tudi razstavo njenih del s sodelujočimi ilustratorji, ki je bila v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju. 

Dve tujejezični tretješolki sta 8 otrokom (starih 3-6 let) v vrtcu prebrali rusko ljudsko pravljico z naslovom Medved išče pestunjo (18. aprila) in Ti si moj ljubi medvedek Guida van Genechtena (21. aprila). Obakrat sta sodelovali tudi vzgojiteljica in spremljevalka. To, da sta učenki v enem tednu iste otroke obiskali dvakrat, se je izkazalo za dobro: zelo sta bili motivirani za branje, saj sta se obiska veselili in tudi otroci so ju vedno sprejeli z velikim veseljem.  

 

OSCenterKRMG23maj1     OSCenterKRMG23maj2

 

____________________________________________________________________________________________________________

OŠ Šempeter v Savinjski dolini

 

Koordinatorica: Tideja Potrč

 

Učenci v 7. razredu pri domačem branju spoznajo pesniško zbirko Vrane Ervina Fritza. Najprej so pesmi prebrali sami, nato so jih brali kuharjem in kuharicam ter hišniku. Mladim bralcem je bilo všeč, ker je bilo to nekaj novega na šoli, pa še posladkali so se v jedilnici. Ker se v kuhinji zaposleni veliko šalijo, so se tudi učenci nasmejali. Kuharjem in kuharicam ter hišniku je bilo všeč, da so jim učenci brali pesmi, z veseljem so sodelovali, pesmi so jim bile všeč, popestrile so jim odmor za malico.

Sodelovalo je 34 učencev 7. razredov in število odraslih 8 odraslih. Na to idejo je koordinatorica prišla, ker se nihče od učencev skupaj s starši ni odzval vabilu v knjižnico. Morda bo v prihodnjem letu nadgradila medgeneracijsko branje v šoli tudi med zaposlenimi, saj je vedno težje v šolsko knjižnico privabiti starše in druge. Doma sicer skupaj prebirajo knjige, pošiljajo fotografije, a se potem ne odzovejo vabilu.

 

____________________________________________________________________________________________________________

OŠ Pod goro Slovenske Konjice

 

Koordinatorica: Maja Olup

 

Učenci so dvakrat obiskali stanovalce  v Lambrechtovem domu Slovenske Konjice. Obakrat so brali pesniško zbirko Saše Vegri Naročje kamenčkov.


Na prvem srečanju, 7. februarja, je bilo 12 mladih bralcev in 15 odraslih (stanovalci Doma starostnikov, delovna terapevtka, knjižničarka). Sedmošolci so se dobro pripravili doma, lepo so brali pesmi na glas. Brali so tudi tisti učenci, ki se nikoli ne javijo za glasno branje pri pouku. Bilo jim je všeč, da so lahko glasno brali in da so nasmejali starostnike s pesmicama »Kako se delajo otroci« in »Kaj delajo ritke«. V Domu so jih bili zelo veseli, medgeneracijsko povezovanje jim polepša dni; veseli so bili knjig za domsko knjižnico, obljubili so, da jih do naslednjič še vzamejo v roke.

Direktorica jih je še povabila, predlagala jim je celo, da prespijo v domu starejših.

In to se je res zgodilo - 7. aprila: tokrat je na srečanju sodelovalo 8 sedmošolcev in 5 stanovalcev Doma starejših. Spet so brali pesmi Saše Vegri. Srečanje pa so po branju lepo prilagodili mladim. 


Izjave mladih bralcev:
V Lambrechtovem domu se mi je zdelo super. Všeč mi je bilo, ko smo brali starejšim in so oni pripovedovali o svojem življenju. To, da sem lahko tudi tam prespal, je bilo zanimivo. Tam sem se zabaval in bil s prijatelji. Razveselili smo starejše z branjem pesmi, krajšali smo jim čas. Medgeneracijsko branje je pokazalo, da tudi ko si star, lahko bereš. Pesmi ne berem ravno rad, te pa niso čisto slabe, so nekje vmes. Še bi šel na medgeneracijsko branje. V redu knjiga, smešne pesmice, lepe ilustracije … Fajn projekt, všeč mi je, da skupaj beremo, da so na glas brali tudi  starejši … Med branjem smo se imeli zelo lepo. Fajn knjiga, pesmi za vse starosti. Zelo smo osrečili starostnike. Vesela sem, da smo jim s takšno malenkostjo, glasnim branjem poezije, polepšali dan. 

Kaj so povedali odrasli: Hvala, zelo lepo je bilo … Lepe pesmi, še pridite! Včasih sem veliko brala, berem še sedaj, manj sicer … Lepo je, ko nam mladi berete.

In še vtis koordinatorice: Ponovno odlično bralno srečanje. Bralna spodbuda za učence in razvijanje empatije do starejših. Ko si zaželimo domskega šmorna, gremo spet brat. Veseli nas bodo!

 

OSPodGoroapril3        OSPodGoroapril1        OSPodGoroapril2

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Osnovna šola Drska

 

Koordinatorica: Jasna Švajger


16 učencev 2. razreda, 7 (starih) staršev in 2 učitelja so prebrali in se pogovarjali o knjigi Svetlane Makarovič Škrat Kuzma dobi nagrado. Učenci so bili veseli, ker so lahko na dogodek prišli njihovi starši. Všeč jim je bilo tudi to, da so doma večkrat prebrali knjigo in se pripravili na dogodek tako, da so skupaj oblikovali vprašanja o pravljici.  
Takole poroča koordinatorica: »V uvodnem delu dogodka sem sodelujoče pritegnila s predstavitvijo tiskarskega škrata, ki mi je zagodel pri pisanju nekega besedila, nato pa so poslušali posnetek škratovske pesmi, ki si jo je tiskarski škrat prepeval pri svojem delu. Nato smo se lotili branja pravljice, vsak je sodeloval. Po prebrani pravljici so učenci pripravili listke z vprašanji, ki so jih po branju doma pripravili skupaj s starši, starimi starši. Ob tem so se prelevili v učitelje. Vprašanja so učenci zastavljali sošolcem, ti pa so odgovarjali nanje. Na koncu so prisotni lahko pripovedovali o svoji škratovščini, ki so jo ušpičili. Ob nekaterih smo se malo nasmejali, iz drugih pa se nečesa naučili. Srečanje je bilo zelo prijetno. V sklopu projekta smo dosegli več ciljev: spodbudili smo razvijanje družinskega branja, pri učencih razvijali bralno pismenost, krepili samozavest pri branju in še bi lahko naštevali.«

 

MGOSDrskaapril23

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Knjižnica Laško, enota Radeče

 

Koordinatorica: Tjaša Mladovan

Sedem otrok (starih med 2,5 in 8 let) in sedem odraslih je prebralo slikanico Cvetke Sokolov Zojini zakladi in se odpravilo na popoldanski sprehod na Dobravo, hribček nad mestom, do čebelarja Ludvika. Koordinatorica je za otroke sem pripravila vrečke za nabiranje zakladov. V vrečkah jih je čakal daljnogled iz papirnih tulcev, lonček s povečevalnim steklom in biserčki za male srakice. Otroci so nabirali storže, kamenčke, pomladne cvetlice, prazne polžje hiške in jih opazovali pod povečevalnim steklom. Pri čebelarju Ludviku so si pogledali panje, ki izgledajo še malo zaspano, čebelar jim je pripovedoval o čebelah in odgovarjal na vprašanja, poskusili so med s satjem – pravi zaklad. Po poti navzgor so opazovali prebujajoči naravo in poslušali ptiče, na poti navzdol pa opazovali, opremljeni z novim znanjem, če kje že cvetijo divje češnje, ki so prva paša za čebele.  

 

AprilMG2     AprilMG1

 

AprilMG3

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

 

Koordinator-ica: Marija Kašić

Deset učencev se je v spremstvu treh odraslih z vlakom odpravilo v Mursko Soboto, saj je v tistem tednu potekal Teden mobilnosti in so izkoristili brezplačni prevoz (to se je zgodilo že 22. septembra lani, torej že čisto na začetku šolskega leta, ampak poročilo je prišlo šele sedaj; je pa tako imenitno, da ga z veseljem objavljamo). Na poti z vlakom so opazovali balone, ki so v okviru svetovnega balonarskega prvenstva leteli po zraku nad Pomurskimi kraji. Nekatere dele dneva so seveda načrtovali vnaprej, opazovanje balonov med vožnjo z vlakom pa se jim je zgodilo spontano :). Zato so v mestni knjižnici v Murski Soboti prebrali in se pogovarjali o knjigi Vesne Radovanovič Mavrični balon. Po branju so mladi povzeli vsebino med pogovorom in jo povezali z doživetjem, ki so ga bili deležni na poti z vlakom. Naslikali so nekaj ilustracij. Ta dan nam jim je uspelo povezati več tematskih področij in lepo oblikovati v spodbudno učno okolje :).

 

Ljutomer1marec23            Ljutomer3marec23    

Ljutomer2marec23    Ljutomer4marec23

 

____________________________________________________________________________________________________________

OŠ Janeza Puharja, Kranj – Center, PŠ Primskovo 

 

Koordinatorica: Marijana Kavčič

 

18 drugošolcev in en tretješolec, ki obiskujejo podaljšano bivanje, so prisluhnili knjigi Na otoku zakladov Lucije in Damijana Stepančiča. Ob ilustracijah jim jo je prebrala četrtošolka iz krožka Sprostilne dejavnosti, potem pa je postavljala vprašanja, da so se pogovarjali. Povedali so, da je zgodba kratka, zanimiva, drugačna, čudna, zabavna, kratkočasna. Najbolj zanimivo jim je bilo prinčevo ime. Povedali so, da si bodo knjigo z veseljem sposodili v šolski knjižnici in jo prebrali. Za učence je bilo to nekaj novega: da jim bere starejša učenka, sestra enega od drugošolcev?!

 

Kranj Center 2

 

Kranj Center1

 

  ____________________________________________________________________________________________________________

OŠ Bršljin, Novo mesto


Koordinatorica: Maja Femc

27 mladih in 14 odraslih bralcev je prebralo in se pogovarjalo o pesniški zbirki Andreja Rozmana Roze Izbrane Rozine v akciji.

Takole je zapisala koordinatorica: Učenci zelo malo berejo poezijo (tudi učitelji povečini redkeje beremo poezijo), zato je bila pesniška zbirka dobrodošla sprememba v projektu.
Na srečanju smo brali, poslušali in si izmenjali mnenja o pesmih, za zaključek pa po skupinah še izbrali eno pesem in jo ilustrirali. Pogovori so bili dinamični in zabavni, prepričana sem, da smo navdušili tudi tiste, ki jim zbirka sprva ni bila všeč; in nastale so zanimive in domiselne ilustracije.

 

OSBrsljin2  OSBrsljin1

 

 OSBrsljin4

 ____________________________________________________________________________________________________________

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica  

 

Koordinatorici: Gabriela B. Blokar, Mateja Kosič

 

V predpustnem času je 11 mladih bralcev in 10 odraslih (8 (starih) staršev in 2 učiteljici) bralo slovensko ljudsko pravljici O pustu in zakletem gradu.

Osmošolke so učencem 1. in 2. razreda, njihovim staršem in starim staršem prebrale pravljico, nato pa se je razvil vnet pogovor o pustnih maškarah in vsak je izdelal svojo škoromatovo kapo ter se tako pripravili na pustovanje.  

Koordinatorica je zapisala: Vedno znova me na skupnih bralno-ustvarjalnih druženjih navduši veselje otrok in zadovoljstvo starejših.
In nas povabila, da si poročilo in fotografije ogledamo na tej povezavi: https://www.o-azilb.si/2023/02/18/predpustno-medgeneracijsko-branje/

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

Center Janeza Levca Ljubljana - OVI Jarše, inkluzivni oddelek učencev Posebnega programa VIZ OŠ na OŠ Vide Pregarc

 

Koordinatorica : Andreja Gamser Abram

 

Prejeli smo dve poročili:

V novembru lani so na treh srečanjih uporabili slikanico Michael Rosen, Lov na medveda. Pet (5) učencev Posebnega programa VIZ je bralo učencem prvih razredov in učencem jutranjega varstva (1. - 5. razred) OŠ Vide Pregarc, kjer gostujejo 6. šolsko leto. Učenci, ki ne znajo brati, so skupaj z učenci večinske šole vsebino zgodbice pospremili z gibanjem. Izpeljali so tri simpatična inkluzivna srečanja, ki so jih popestrili tudi s petjem in plesom. Sodelovale so tri (3) učiteljice, ki so pohvalile trud učencev, saj so napredovali pri branju in nastopanju.

 

14. februarja letos pa je šest mladih bralcev in deset odraslih (osem staršev in dve učiteljici) bralo in se pogovarjalo o Povodnem možu dr. Franceta Prešerna ter besedilo v lahkem branju z naslovom »Izlet v Kranj«, ki so ga po šolski ekskurziji ob pomoči slikovnega gradiva pripravili učenci skupaj z učiteljicama. Brali so v sproščenem vzdušju, vsak po svojih zmožnostih. S pomočjo dodatnega besedila v lahkem branju so omogočili sodelovanje in zadovoljstvo tudi učencem, ki ne zmorejo samostojno brati. Učenci so bili zelo ponosni, da lahko berejo svojim staršem, starši pa ponosni na svoje otroke in njihov napredek na področju predbralnih in bralnih spretnosti, podpirajo idejo širjenja bralne kulture. Srečanje so popestrili s kratkim kulturnim programom – koncertom in kvizom, kjer so učenci skupaj s starši preverili znanje o življenju Franceta Prešerna.   

 

levec2 feb23     Levec1feb23

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

Osnovna šola Polje


Koordinator-ica: Mateja Drnovšek Zvonar

Prejeli smo dve poročili: na prvem srečanju se je 21 mladih in 12 odraslih bralcev pogovarjalo o knjigi Igorja Karlovška Preživetje,na drugem srečanju pa si je 20 mladih in 12 odraslih bralcev izmenjalo mnenja o knjigi Mihe Mazzinija Zvezde vabijo.

 

Iz obeh imenitnih poročil le tole, kar je zapisala koordinatorica, navdušena nad odzivom učencev in odraslih ter njihovim sodelovanjem: »Krasni pogovori, s katerih vsi odhajamo polni vtisov, kaj vse zmorejo učenci, kako dobro razmišljajo in da ni vse tako temno, kot se občasno kaže v šolstvu. Učenci se izredno odprejo in so jim ta naša srečanja zelo ljuba, z nami delijo tudi zelo osebne stvari. Vedno bolj izginja vsakršen zadržek, da česa ne bi povedali. Naša srečanja so dolga 90 minut, a ugotavljam, da je to čisto premalo časa, da bi si lahko podelili vsa naša razmišljanja. Medgeneracijska skupina je nekaj najboljšega, kar smo uvedli v šoli.«

 

OSPolje2     OSPolje1

 

 ____________________________________________________________________________________________________________


Dvojezična osnovna šola II Lendava

 

koordinatorica: Judith Molnár


Koordinatorica Judith Molnár nam je poslala poročila o petih MG srečanjih v prazničnem bralnem tednu 19. – 23. december 2022

 

Na vsakem srečanju je bilo od 20 do 33 udeležencev: učencev in njihovih učiteljic, kot gostje pa avtorica in upokojeni učiteljici.

 

Brali so naslednje knjige: Ida Mlakar: Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo, Karl Rühmann: Vilibald, Rebecca Harry: Snežkina božična želja, Olga Paušič: Junaki in Daniel Howarth: Pipi megmenti a karácsonyt.
Na vseh srečanjih so besedila brale odrasle bralke, učenke in učenci pa so uživali v poslušanju in dobro sodelovali o pogovorih. Tako mladi kot odrasli so uživali v srečanjih; učenci so se razveselili obiska svojih nekdanjih učiteljic, one pa srečanj z nekdanjimi učenci. Blagodejen vpliv branja na mlade je bilo čutiti ves dan pri pouku, praznično veselje pa ves teden.

 

lendava2.     lendava1.

 

____________________________________________________________________________________________________________

OŠ Šempeter v Savinjski dolini

Prispeli sta dve poročili :)

 

Koordinatorica: Tideja Potrč, knjižničarka

 

8. 11. 2022 je srečanje je potekalo v knjižnici in na daljavo. Prebrali in pogovarjali so se o knjigi  Ribeiro J.M. de Oliviera, Moj dedek, kralj majhnih stvari. Knjiga je bila zelo všeč tako mladim kot odraslim; smejali so se in pripovedovali, kaj vse so počeli njihovi dedki.

 

Semp1

 

semp3        semp2

 

 

6. 12. 2022

Zbrali so se v novoletno okrašeni knjižnici. Otroci 2. triletja so mlajšim otrokom brali Zgodbe gospoda Filodendrona Andreja Rozmana Roze. Že v novembru so se srečevali v knjižnici pri pravljičnem krožku. Na zaključnem srečanju pa so se pogovarjali o knjigi, risali, ustvarjali in si pričarali lep decembrski čas. Knjiga je otrokom vzbujala ogromno domišljije in z lahkoto so se preselili v pravljični svet.

 

semp5

 

semp4

 

____________________________________________________________________________________________________________

 
Knjižnica Laško, enota Radeče

 

Koordinatorica: Tjaša Mladovan

 

18. 1. 2023 se je zbralo 8 otrok (starih med 3 in 8 let) in 6 odraslih ('opravičeno' zadržani 3 otroci in 3 starši). Pred novim letom jim je koordinatorica pripravila v darila zavite knjige Nine Mav Hrovat Ozimnica in obeske pujsov (Bibi za deklice in Gustije za fante, seveda z njihovimi imeni). Na čajanki so najprej pili čaj in se pogovarjali o knjigi. Potem pa so se igrali socialne igre, s katerimi so poglobili razumevanje o tem, kako živali pomagajo pri pripravi ozimnice. Socialne igreje je pomagala izbrati učiteljica razrednega pouka, ki tudi s sinom sodeluje pri MG branju. Otrokom je bilo tako všeč, da niso hoteli domov. Vsem udeležencem pa je bilo všeč tudi to, da so videli knjižnico še drugače, popoldne, ko ni odprta za obiskovalce.

 

20230118 174102        20230118 163525

 

 

____________________________________________________________________________________________________________


Osnovna šola Zalog

Koordinatorica: Jerneja Stoviček

Na bralnem srečanju 13. 1. 2023 je 13 učencev zadnje triade bralo oz. pomagalo prebrati 13 drugošolcem slikanico Svetlane Makarovič Škrat Kuzma dobi nagrado.

Potem ko so knjigo prebrali, so predebatirali vprašanja, ki so jih starejši učenci pripravili že pred srečanjem. Srečanje je bilo koristno in prijetno.

Na koncu so učenci anonimno na listkih odgovorili, ali bi ta način medgeneracijskega branja še ponovili.
25 učencev je odgovorilo DA!

 

 20230113 080916      20230113 074715

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

 

Koordinatorica: Vida Javornik

Medgeneracijska bralna skupina s koordinatorico Vido Javornik se je pred novoletnimi prazniki (21. decembra 2022) posvetila knjigama Janez Bogataj Smo kaj šegavi in Slovenske šege ob božiču in novem letu, med pogovorm pa so uporabili tudi Slovenski etnološki leksikon.
Srečanje je bilo poučno in zanimivo, zvedeli so marsikaj, česar še niso vedeli in poznali.
Na fotografijah je videti, da je bilo srečanje zares praznično.

 

OSPohBataljonaOplotnicajkan23   ospogbataljonaoplotnicajan23 

 

____________________________________________________________________________________________________________


OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

 

Koordinatorici: Gabriela B. Blokar in Mateja Kosič

Srečanja 1. decembra se je udeležilo 12 mladih in 9 odraslih bralcev.  
Osmošolke so učencem 1. in 2. razreda ter njihovim staršem in straim staršem brale afriške pravljice; bili so presenečeni in navdušeni, saj se te v marsičem razlikujejo od naših.
Na obisk so povabili ga. Polono Čeligoj, ki je pripovedovala o svojih obiskih Afrike in tuareške skupnosti. Na podlagi knjižice
V puščavi Janje Vidmar, ki so jo učenci dobili v dar, sta koordinatorica in učiteljica 1. razreda pripravili delavnico na temo Afrike in Tuaregov.
Na koncu pa so izdelovali še knjižne kazalke s tuareškimi motivi. Čeprav se zdi, da je bilo vsega preveč, je bilo srečanje z malimi odmerki različnih dejavnosti uspešno in čudovito.

IlirskaBistricadecember22Tako mladi kot odrasli bralci so občudovali drobno knjižico V puščavi, njeno nevsiljivo vsebino in krasne ilustracije Suzi Bricelj.
Zbirka Okrog sveta založbe Miš je zelo lepo zasnovana in koordinatorici je žal, da so v njej izšle le tri knjige. Predlaga, da nadaljujejo izdajami in izpopolnijo zbirko. Z veseljem bodo knjižice imeli v šolskih knjižnicah.

____________________________________________________________________________________________________________

 

OŠ Cvetka Golarja Ljutomer in Splošna knjižnica Ljutomer

 

Koordinatorica: Vida Tivadar

 

44 mladih in 8 učiteljev ter 3 zaposleni v Splošni knjižnici Ljutomer so prebrali in se pogovarjali o knjigi Srečka Pavličiča Zakleta Ana. Srečanja so se lotili v tednu otroka.
Dva učenca sta učencem po skupinah brala pravljico: pripravila sta jo v obliki lahkega branja in ob ilustracijah sta učence spraševala po vtisih.
Po končanem branju so se učenci odpravili še v Splošno knjižnico Ljutomer, kjer so se srečali s pisateljem Srečkom Pavličičem. Pisatelj jim je pripovedoval o kraju, kjer je stal nekoč grad, v katerem je živela grofica.
V bližini gradu je bila postavljena kapelica z zavetnico Sv. Ane, ki še danes stoji.
Po srečanju s pisateljem so si učenci ogledali še muzej in se seznanili s stalno zbirko v muzeju. Potem so se srečali še v čitalnici, kjer jim je knjižničarka Sandra brala pravljice.

Bil je čudovito preživet dan z mnogimi vtisi. Nekaj so jih strnili takole:

-          Veseli smo, da smo spoznali avtorja, ki je bil zelo zabaven. Na zabaven način nam je pripovedoval zgodbo. Tudi ilustratorko smo že spoznali, in sicer v lanskem letu.

-          Všeč nam je bil, da se je zgodba odvijala v bližini, na kraju, ki ga mnogi poznamo in skozi katerega se vozimo v šolo.

-          Zdi se nam pomembno, da se stare zgodbe in legende ohranijo. Želijo si spoznati še kakšno zgodbo iz preteklosti. Morda tudi takšno, ki bi bila povezana z našo šolo.

-          Lahko bi napisali zgodbo o Ljutomeru, Razkrižju, o Prekmurju …

-          Učenci iz višjih razredov so zapisali, da bi radi spoznali zgodbo o nunah, ki so živele nekoč v kleti hiše v Nunski grabi. Ena nuna je nato naredila napako in jo je nekdo zaklel.

 

Branje pravljice učencem

2. december.Branje pravljiceucencem

 

Srečanje s pisateljem v Splošni knjižnici Ljutomer

2.decemberSrecanjespisateljem

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

OŠ Žiri in Krajevna knjižnica Žiri

 

Koordinatorici: Nastja Šink in Majda Treven

 

Šest mladih in deset odraslih bralk je bralo in izmenjalo mnenja o romanu Miha Mazzinija Zvezde vabijo in pravljici Vitomala Zupana Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo. Čeprav dva različna avtorja in njuni deli, so uspeli pogovor povezati v neko celoto. Tako kot čajanka sta bila tudi avtorja in njuni deli v nekem pogledu medgeneracijska :).

 

Ob koncu čajanke sta koordinatorici prosili udeleženke, da iz knjig na roko prepišejo zanimive citate ali odlomke, ki so jim ostali v spominu. Tako so obeležili še pomembnost pisanja z roko, katerega promovira Društvo Radi pišemo z roko. Res, tako sporočilo je veliko bolj osebno in prijazno do soljudi. Zapisi iz čajanke, knjigi ter skupna fotografija so razstavljeni v vitrini pred šolsko knjižnico.

 

OS Ziri inKrajevnaknjiznicaZiriIMG 5522

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Knjižnica Laško, enota Radeče

 

Koordinatorica: Tjaša Mladovan

 

9. 11. 2022, popoldne, so prebrali in se pogovarjali o knjigi Ide Mlakar Črnič Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib. Pujsa sta bila otrokom všeč, še posebno ker sta šla z njimi na odpujslanstvo. Potem je 8 otrok (stari med 4 in 8 let) in 6 odraslih poskusilo prezvijačiti hrib nad njihovim mestom, ki se imenuje Svinjska rit (na zemljevidu sicer piše Svinjski rt). Na treh postankih je koordinatorica zbranim prebirala zgodbico Bibi in Gustija in sedaj vsi vedo kaj pomeni prezvijačiti hrib. Ker so obuli samohodke, so osvojili vrh. Vračali so se po mraku in so si s svetilkami kazali pot.

 

              20221109 165119     20221109 165337

 

Vsak od malih udeležencev je dobil svojega pujsa za bodoča odpujslanstva in kartonček, na katerem bo zbiral planinske in knjižnične žige. V načrtu imajo štiri srečanja. Pred vsakim srečanjem bodo sodelujoči prišli v knjižnico po knjigo, o kateri se pogovarjali na srečanju, ki bo vključevalo pohod/ sprehod/ kolesarjenje. V prihodnjih dneh bodo sodelujoči dobili knjigo Bibi in Gusti, Najboljše zgodbe;  priložen bo listek, na katerega bodo otroci in starši napisali svojo najljubšo besedno pogruntavščino Bibi in Gustija, vrečko melisinega čaja ter navodilo pujsov, naj marljivo delajo nič.

 

                 20221110 121103           20221023 163050

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Vrtec Vrhnika, enota Žabica

 

Srečanje (12 otrok in 5 odraslih) je potekalo 6. oktobra 2022. 

 

Srečanje je potekalo ob pravljici Moj dežnik je lahko balon, toda pravljice Ele Peroci so brali ves teden :). Otroci so stari 1-2 leti, svoje doživljanje pravljice izražajo neverbalno, s kretnjami, v igri. Na srečanju je pravljico prebral dedek enega od otrok, vzgojiteljici sta jo tudi odigrali z lutkami, potem pa so se otroci pokazali odzive na pravljico tako, da so se šemili s klobuki in preoblačili. Vsi so uživali v deželi Klobučarji in dedek je obljubil, da še pride v skupino. Vzgojiteljica bo na naslednja srečanja povabila več dedkov in babic, tudi staršev, saj s sodelovanjem v MG projektu mdr. spodbuja družinsko branje.

 

Vrtec Zabica2       Vrtec Zabica1

 

Koordinatorica: Petra Drobež

____________________________________________________________________________________________________________

 

Osnovna šola Polje – srečanje v Mestni knjižnici Ljubljana, enota Polje

 

Koordinatorica: Mateja Drnovšek Zvonar, 5. oktober 2022

 

Skupina 21 mladih in 6 odraslih bralcev je prebrala knjigo  Joao Manuel Ribeiro: Moj dedek, kralj majhnih stvari in se  potem srečala s pisateljem Ribeiro, ki je na povabilo založbe Malinc gostoval v Sloveniji. Učenci so pisatelja Ribeiro spraševali o tem, kaj je želel povedati z granatnim jabolkom, kaj se je zgodilo s kolesom, ki ga opisuje v knjigi,  lutke iz ličkanja v knjižnici pa so jih spomnile na slamnate lutke iz knjige. Ena od deklet se je javila, da prebere odlomek iz njegove knjige. Učencem je bil všeč portugalski in španski jezik. Pisatelj je bil navdušen, da so tudi najstniki prebrali njegovo knjigo. Odrasli so opozorili na ilustracije, ki so drugačne kot običajno, in ugotavljali, da ne znamo več uživati v majhnih stvareh. Koordinatorica upa, da bo učencem tudi v bodoče lahko ponudila še več takšnih srečanj, kjer bodo imeli priložnost v živo spoznati pisatelja.

 

OS Polje1Bralci MG skupine z OŠ Polje

 

OS Polje2
Pisatelj Joao Manuel Ribeiro in Barbara Pregelj iz založbe Malinc

 

____________________________________________________________________________________________________________

CVIU-Velenje

 

Skupini 12 učencev je upokojena gospa na obisku prebrala slikanico Christine Naumann-Villemin Knjiga, ki ni marala otrok. Učenci so se čudili, kako je mogoče, da knjiga ni marala otrok in po temeljitem pogovoru so ustvarili knjigo z naslovom Knjiga, ki je marala otroke. Gostja jim je povedala tudi, kako se je začela Bralna značka in kako je ona brala za njo.

 

Slika1.pngCIUVVelenje

 

Koordinatorici Veronika Furlan in Biljana Horvat (4. 10. 2022)

____________________________________________________________________________________

 

Osnovna šola Vide Pregarc

 

Skupina 10 učencev in 13 odraslih (2 staršev, 9 starih staršev in 2 učiteljev)  je prebrala pravljico Rdeča kapica bratov Grimm, potem pa tvorili narobe pravljico. Otrokom je bilo najbolj všeč, ko so sodobno pravljico tvorili z babicami, odraslim pa so bili všeč novi pristopi k obravnavi besedila.

 

Slika2.pngVidePregarc

 

Koordinatorica: Tina Pajnik (4. 10. 2022)

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 


MEDGENERACIJSKO BRANJE 2021/2022 - KONČNO POROČILO

 

V šolskem letu 2021/2022 je projekt potekal osmič, tretje šolsko leto v posebnih pogojih zaradi pandemije covid-19. Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS smo namreč projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH KNJIG (kratko: MG branje) v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS osnovali v šolskem letu 2014/2015. Tudi v tem šolskem letu sta knjige prispevala predvsem Bralna značka (iz zbirke Zlata bralka/zlati bralec) in JAK (iz projekta Rastem s knjigo), toda tudi slovenske založbe s svojimi darovi: Beletrina, Družina, Grlica, Hart, Knjižna zadruga, Malinc, Mladinska knjiga, Morfemplus, KUD Sodobnost International, Zala.

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, ki organizacijsko vodi projekt, se iskreno zahvaljuje vsem, ki kakorkoli sodelujete v projektu: 36 koordinatoricam in enemu koordinatorju, ki vodijo bralne skupine; drugim mentoricam in mentorju branja; vsem mladim in odraslim bralcem (in poslušalcem!), vodstvom OŠ, vrtcev, splošnih knjižnic, domov starejših idr.; tudi gostujočim avtorjem in drugim gostom. Res vsem iskrena HVALA!

 

MG KONČNO POROČILO 2021/2022

_________________________________________________________________________________________________

POROČILA O MG BRANJU V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

 

 

Na terenu se na različne načine trudijo, da bi v MG skupinah brali in se pogovarjali o prebranih knjigah:

 

Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer,
šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja

 

 

Mentorica Nataša Magdič Kukolj poroča: V skupini podaljšanega bivanja, ki jo obiskuje 12 učencev od 5. do 9. razreda, smo brali in obravnavali smo Veveriček posebne sorte (Svetlana Makarovič) in Povodni mož (France Prešeren). Aktivnosti so trajale od februarja do maja 2022. Ta skupina učencev je prebrani besedili na svoj način brala in posredovala ostalim učencem na šoli; po branju besedil so namreč nastale ilustracije, ki so jih zvezali v knjižico Veveriček posebne sorte malo drugače  oz. posneli v filmček o Povodnem možu.

 

Ljutomer1          Ljutomer2

 


Povezava do filmčka Povodni mož: https://video.arnes.si/watch/t7gt0j93zt8s

 

Ljutomer3

 

 

Vida Tivadar, knjižničarka in MG mentorica pa je o Noči branja, 2. junija 2022, zapisala takole: Srečanje smo začeli z literarno ustvarjalko Metko Prelog iz Murske Sobote, profesorico slovenščine in  pedagoginjo, ki je prebrala pravljico »Taju nagaja Samo«, zgodbico o psičku Taju, ki je žrtev nasilnega Sama. Mladim bralcem je bila zgodba razumljiva, saj so po pogovoru s pisateljico prepoznali vzorce svoje okolice. Avtorica se je z učenci pogovorila, kako je v primeru nasilja potrebno ravnati. 

Nato je pisateljica pozdravila zlatega bralca, ki je vsa leta pridno bral in mu čestitala. Čestitke so prejeli vsi prisotni učenci, saj so se vsi trudili in osvojili bralno značko.

Sledila je večerja in nadaljevanje našega druženja. Knjižničarka Vida nam je brala zgodbico »Helene Kraljič, Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka«. Po branju smo še po skupinah reševali naloge in križanko in tekmovali med seboj. Zmagovalna skupina je odločala o vsebini filmskega večera, ki je sledil. Polni lepih vtisov smo se razporedili po učilnicah in telovadnici ter ob filmu in branju zasanjali v prekratko noč.

 

20220602 212102     20220602 183811

 

20220602 181406     20220602 181330

 

 

koordinatorici Nataša Magdič Kukolj in Vida Tivadar

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

OŠ Bršljin

 

Koordinatorica Maja Femc je zadnje srečanje v tem šolskem letu organizirala v naravi – ob gozdičku za šolo. Prebrali in pogovarjali so se o knjigi Partljič.doc. Učenci knjige niso prebrali do konca, ni jih pritegnila (nekatere učenke so povedale, da nerade berejo avtobiografske zgodbe). Učiteljem in upokojencem pa je bila knjiga zelo všeč; pohvalili so izbor zgodb, saj le-ta napoti na ostala pisateljeva dela in je dobra motivacija za nadaljnja branja; všeč jim je tematika in pisateljev način pisanja, ki se dotika resnih, tudi žalostnih tematik, kljub temu pa ostaja humoren, topel, berljiv. Razvila se je živahna debata o življenju nekoč, vsi so delili izkušnje in zgodbe, primerjali smo jih z izkušnjami učencev.  

 

OS Brsljin

 

koordinatorica Maja Femc

____________________________________________________________________________________________________________

 

OŠ Vinica

 

Na zadnjem srečanju so se pogovarjali o MG projektu v letošnjem šolskem letu, o poteku in knjigah, ki so jih prebrali. Naredili so kratek pregled in vsi so bili zelo zadovoljni. Po sladici je sledilo ustvarjanje BLACKOUT poezije.

 

Vinica MG4

 

Tokrat so ustvarjali z besedilom iz samih prebranih knjig. Udeleženci so izjemno uživali, se zabavali ter bili izjemno kreativni. Drugo leto zagotovo nadaljujejo! 

 

  VinicaMG2    VinicaMG1

 

VinicaMG5

 

koordinatorica Barbara Stuhne Vuk


____________________________________________________________________________________________________________

 

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

 

Po več kot dveh letih se nam je končno uspelo srečati v naši šolski knjižnici. Brali smo s skupino prvošolčkov in njihovih staršev oz. starih staršev. Začeli smo z dramatizacijo švedske pravljice Juha iz žeblja, ki jo je pripravila kolegica Mateja Kosič s tretješolkami, nato pa smo  brali slikanico Svetlane Makarovič Škrat Kuzma dobi nagrado, se pogovarjali o škratu Kuzmi in njegovih škratovščinah, najbolj pa so jih navdušile ilustracije Tomaža Lavriča. Zelo sem zadovoljna, da smo izpeljali izredno prijetno srečanje: najmlajša udeleženka je stara 7 mesecev, najstarejši udeleženec pa ima nekaj čez 70 let :).

 

MB maj 22       Juha iz zeblja maj23

 

koordinatorica Gabriela B. Blokar

____________________________________________________________________________________________________________


Osnovna šola Polje/Narodna galerija

 

Brali so pesniško zbirko Andreja Rozmana Roze Pesmi iz galerije: Na začetku mladi niso bili navdušeni nad poezijo, nerodno jim je bilo interpretirati pesmi. Bili so mnenja, da jim bo v galeriji dolgočasno, na koncu pa jim je bilo izredno všeč. Tudi spraševali so veliko, stvari so jih zanimale. Bili so tudi ponosni nad pesmimi, ki so jih na koncu sami napisali ob gledanju slik, čeprav na začetku niso bili prepričani, če bi se jih sploh lotili.

 

OSPoljeMG1     OS PoljeMG2

 

Odrasli pa so z veseljem interpretirali pesmi. Všeč jim je bila ideja o obisku galerije in vodenju. Izvedeli so tudi veliko stvari, ki jih sami niso vedeli. Zelo poučno medgeneracijsko branje.

 

OSPoljeMG3

 

 

koordinatorica Mateja Drnovšek Zvonar

____________________________________________________________________________________________________________

 

OŠ Gornji Petrovci

Učenci 8. razreda, katerim je tudi razredničarka, so v šoli prejeli pesniško zbirko Andreja Rozmana Roze Izbrane Rozine v akciji, ki so jo s starši prebrali doma. Pesem, ki jih je najbolj navdušila, so nato učenci predstavili v šoli, z utemeljitvijo, zakaj so jo skupaj s starši izbrali, dodati pa so morali tudi pesemsko sliko, ki najbolj nazorno uprizarja temo/vsebino pesmi. Učenci so izbrane pesmi predstavljali pri dveh urah slovenščine, kar kaže na to, da so veliko časa namenili tudi pogovoru. Tabu teme so odlično izhodišče za pogovor z najstniki, zato so pri razredni uri izvedli še okroglo mizo in prisluhnili drug drugemu. Starši so povedali, da je branje poezije v družbi pubertetnika zelo zanimiva in dragocena izkušnja.    

 

OSGornji Petrovci2           OSGornji Petrovci1

 

 

Z učenci 6. razreda pa so izvedli Noč knjige. Mdr. so brali odlomke iz knjige Čudo avtorja R. J. Palacia in si ogledali film Čudo. Sledila sta nočni počitek in »spanje«, v družbi prijateljev in sošolcev, ter zgodnje jutranje bujenje zaradi ne-izklopljenega alarma, še sreča, saj je tako ostalo dovolj časa za jutranji klepet pred zajtrkom :). Vsak udeleženec je v okviru projekta Medgeneracijskega branja v dar prejel knjigo Pesmi iz galerije Andreja Rozmane Roze. Naslednji dan so pri pouku slovenščine in LUM (medpredmetna povezava) učenci najprej razmišljali o nastanku te posebne pesniške zbirke, nato pa izbrali svojo najljubšo sliko/pesem in izbor utemeljili. »Naloga« čez prvomajske praznike pa je bila, da svojo izbrano pesem predstavijo staršem in da skupaj preberejo še kakšno pesem. Koordinatorico je razveselilo sporočilo učenke, ki ji je pisala, da je knjiga njo in njene starše tako navdušila, da so se v času prvomajskih počitnic odločili za obisk Narodne galerije v Ljubljani.

 

koordinatorica Breda Kerčmar

____________________________________________________________________________________________________________


OŠ Adama Bohoriča Brestanica

 

Udeleženci MG branja (14 učenk, 1 učenec in ter 4 učiteljice) so se pogovarjali o dveh knjigah Janje Vidmar Ta slavna Nuška in Kebarie. Izmenjavali so vtise o prebranih knjigah, ju primerjali med seboj in iskali vzporednice s pripetljaji v njihovih življenjih. Prebrali so nekaj zanimivih odlomkov iz knjig in jih komentirali.

 

OSBrestanica

 

V drugem delu srečanja so se osredotočili na knjige, ki so jih prinesli s sabo. To so bile knjige, ki jih trenutno berejo ali pa so jih tako navdušile; naredili so seznam dobrih knjig, ki ga bodo tudi objavili.

 

koordinatorica Katja Zorčič

____________________________________________________________________________________________________________

 

OŠ Franja Goloba Prevalje

 

Medgeneracijska skupina na OŠ Franja Goloba Prevalje pod mentorskim vodstvom Mojce Pungartnik je brala in se pogovarjala o knjigi Vinka Möderndorferja Kit na plaži. Na srečanje so povabili tudi gospo Mileno Verhnjak, specialno pedagoginjo in mamo otroka s posebnimi potrebami (Downov sindrom). Mladi in odrasli bralci so bili navdušeni, skozi iskreno pripoved o lastni življenjski izkušnji in odprt dialog so skupaj rušili nekatere predsodke, ki veljajo v družbi.

 

PrevaljeMGFeb22

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

OŠ Polje

 

MG bralna skupina z Osnovne šole Polje (20 mladih in 5 odraslih bralcev) je pod vodstvom mentorice Mateje Drnovšek Zvonar srečanje izvedla v Mestni knjižnici Ljubljana, enota Polje. Ob knjigi Arnfinna Koleruda Milijonček za prijaznost so si izmenjali mnenja o pomenu prijaznosti med ljudmi in se strinjali, da je v sodobnem svetu žal pogosto »denar sveta vladar«.   

 

os poljemg

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

 

Na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer poteka medgeneracijsko branje po več »mehurčkih«; do sedaj smo prejeli poročila iz štirih skupin. Mentorice Marija Kašić, Tamara Jerič Miholič in Vida Tivadar spodbujajo učenke in učence k branju in dejavnostim po branju; prizadevajo si, da zgodbe res doživijo in razumejo. Prebirali so te knjige: Urša Lamut, Kje je pismo za dobrega moža, Ida Mlakar, Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo, Jasna Branka Staman, Buča debeluča, Cvetka Sokolov, Buuu, Svetlana Makarovič, Zajčkovo leto in Škrat Kuzma dobi nagrado.

 

Slika4CGolarja           Slika3CGolarja     

 

Slika2CGolarja             Slika1CGolarja

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

OŠ Dolenjske Toplice

 

Bralci MG skupine na OŠ Dolenjske Toplice pod vodstvom koordinatorice Marije Andrejčič so se 18. januarja pogovarjali o knjigi Cvetke Bevc Desetka in tudi bilo jih je 10 (5 mladih in 5 odraslih bralcev). Mladim je bila knjiga všeč, odraslim pa malo manj. Veseli so, da projekt sploh poteka kljub koronavirusu in da se družijo na prostem, vsakič na drugi lokaciji, tokrat v Taboru Mojca. Delavci Tabora so jih tudi pogostili in pokazali hišice, v katerih poleti taborijo otroci iz cele Slovenije in zamejstva. Bralcem se je pridružila tudi mucka (glej fotografijo spodaj). Vsak udeleženec je napisal z roko, kaj mu pomeni medgeneracijsko branje. 

 

DToplicejan224         DToplicejan223

 

 

Branje kot uzitek2   

____________________________________________________________________________________________________________

OŠ Dolenjske Toplice

 

Na OŠ Dolenjske Toplice se je 10 mladih in prav toliko odraslih bralcev pogovarjalo o knjigi Suzane Tratnik Noben glas. BIla jim je všeč, prav zaradi tematike (lezbičnost, smrt, odrinjensot v družbi idr.). Pod nadstreškom Hokejskega kluba Dolenjske Toplice je sicer precej pihalo, ampak se ne dajo, tudi naslednje srečanje načrtujejo na prostem.

 

3. delavnica MG v DT     3. delavnica MG v DTn

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dve MG bralni delavnici na OŠ Vide Pregarc, Ljubljana, obe pod vodstvom mentorice Tine Pajnik

(1) Bralna delavnica s poezijo (9 odraslih, 3 mladi bralci): v prvem delu so brali in se pogovarjali o poeziji za mladino, v drugem delu pa o poeziji za odrasle, kjer je gostovala tudi Irena Pajnik Beguš, avtorica pesniške zbirke Prepišno, ki piše pesmi tudi v koroškem narečju. Bralci različnih starosti so se povezovali v skupnih čustvenih stanjih, dilemah in tabu tematiki. Dotaknili so se tem, ki so jih zanimale, jih razburile, o katerih razmišljajo. Udeleženci so menili, da bi morali brati več poezije tako v šolskem prostoru kot v vsakdanjem življenju.

 

VidePregarc

 

(2) Pet učencev Centra Janeza Levca (programa nižjega izobrazbenega standarda), ki v šolskem letu 2021/22 gostujejo na Osnovni šoli Vide Pregarc, je s svojo učiteljico Andrejo Gamser najprej v razredu prebralo pravljico Rdeča kapica. Nato so obiskali šolsko knjižnico, kjer so si ogledali razporeditev knjig in poiskali, kje se nahajajo slikanice bratov Grimm, nato pa so knjižničarki Tini Pajnik pripovedovali o tem, kako se je Rdeča Kapica počutila v volčjem trebuhu, kakšna zver je volk in zakaj je gozd v vseh pravljicah poln nevarnosti. Vedno znova se potrjuje, da je branje sodelovanje, spodbuja razvoj bralne tehnike in medgeneracijske povezanosti.  

 

 

J.Levec1                 J.Levca2

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Dvojezična osnovna šoli II Lendava/2. Sz. Lendvai KÁI


Na dvojezični osnovni šoli II Lendava/2. Sz. Lendvai KÁI, Lendava so pod vodstvom koordinatorice Manuele Sabo  preko aplikacije Zoom izvedli praznično medgeneracijsko bralno srečanje.  Udeležilo se ga je 20 mladih in 16 odraslih bralcev. Uživali so ob pravljici Ide Mlakar Črnič »Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo«, pripovedovali so o praznikih, povedali so, katere vraže poznajo in v katere tudi sami verjamejo, drug drugemu so podelili »virtualno« srečo, razveselili so se unikatnega pujsa (za okras na smreko doma) in ob zaključku tudi zapeli. Zaželeli so si mirne praznike in … že se veselijo naslednjega bralnega srečanja v novem letu :).

 

lendava1

 

Lendava2        Lendava 3

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

CVUI Velenje

 

V Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje so v MG skupini (9 mladih in 4 odrasli bralci) pod vodstvom mentoric Biljane Horvat in Veronike Furlan brali slikanico Magde Brol »Nekoč je bil… pingvin« (Morfemplus, 2020), izdelali pingvine iz papirja in v razredu priredili lutkovno predstavo. In še to: imeli so se luštno :)

 

Velenje1      Velenje2

 

Velenje3      Velenje4

____________________________________________________________________________________________________________

 

OŠ Vinica

 

Prvo bralno srečanje na OŠ Vinica - pod vodstvom mentorice Barbare Stuhne Vuk - je potekalo pod naslovom KNJIGA, KI ME JE V TEM LETU NAVODUŠILA/NAVDAHNILA. Srečali so prek spletne aplikacije zoom v večernih urah, ker je udeležencem tako odgovarjalo in zgodilo se je  družinsko branje: udeležilo se ga je devet otrok, od tega trije iz vrtca, sicer pa učenci 3. in 4. razreda, odrasli so bili njihovi straši. V Padletu so najprej prilepili naslovnice knjig, nato pa poročali …

 

os vinica mg 21

 

_____________________________________________________________________________________________________________


Medgeneracijsko bralno srečanje na konjiški OŠ Pod goro

 

Uvodno medgeneracijsko bralno srečanje na OŠ Pod goro Slovenske Konjice je pod mentorstvom Maje Olup potekalo v prijetnem vzdušju. Devetošolcem so se pridružili gimnazijci zadnjega letnika domače gimnazije in prostovoljke Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice. Mladi so z zanimanjem prisluhnili spominom na življenje v nekdanji Jugoslaviji in zgodbam, ki so jih povedale gospe, saj bodo skupaj brali roman Gorana Vojnovića Jugoslavija, moja dežela.

 

medgeneracijsko branje Pod goro

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Medgeneracijsko branje na OŠ Dolenjske Toplice

 

Na prvem MG bralnem srečanju, 13. oktobra, se je na OŠ Dolenjske Toplice pod mentorskim vodstvom Marije Andrejčič
zbralo 8 mladih in 11 odraslih bralcev.
Vreme jim je dovoljevalo, da so se - kar v učilnici na prostem! - pogovarjali o počitniškem branju, o knjigah, ki so jih prebrali in o lastnih knjižnicah, ki so jih največ uporabljali v času epidemije.

 

OSDol.TopliceMG21

 

_____________________________________________________________________________________________________________


MEDGENERACIJSKO BRANJE v šolskem letu 2021/2022
                                      

 

Spoštovani mentorice in mentorji mladih in odraslih bralcev!

 

Prisrčno vabljeni k sodelovanju v projektu MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE OB LITERARNIH DELIH, KI SO NAMENJENA NAJSTNIKOM IN ODRASLIM (v nadaljevanju MG projekt).

Vabimo vse skupine iz prejšnjih šolskih let, vabljeni pa tudi vsi tisti mentorji, ki še niste sodelovali, pa bi vas to morda zanimalo. 

 

Če bi vas zanimalo sodelovati s svojimi mladimi in odraslimi/starejšimi bralci, vas vljudno prosimo, da to sporočite vodji projekta Tilki Jamnik, na njen e-naslov: tilka.jamnik@bralnaznacka.si.

 

Z vsakim koordinatorjem skupine se bomo po e-pošti posebej dogovorili za sodelovanje v projektu, prevzem knjig in vse drugo, potrebno za uspešno izvedbo.

Nove skupine, ki to želijo, lahko obišče vodja projekta, da ga predstavi in izvede prvo bralno srečanje. 

              

mag. Tilka Jamnik, podpredsednica, l. r.      

 

VABILO K SODELOVANJU

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

MEDGENERACIJSKO BRANJE v šolskem letu 2020/2021

ZAKLJUČNO POROČILO

 

V tem šolskem letu je projekt potekal že sedmič. Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS smo projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH KNJIG (kratko: MG branje) v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS osnovali v šolskem letu 2014/2015. Z njim želimo ob branju mladinskih knjig povezati skupine mladih bralcev 3. triletja OŠ in iz srednjih šol ter odrasle bralce na isti šoli, v bližnji splošni knjižnici, v domačem kraju ipd. Osrednja cilja projekta sta: več branja oz. več bralcev in več medgeneracijskega povezovanja oz. medsebojnega razumevanja. Knjige prispevata Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in Javna agencija za knjigo RS. V tem šolskem letu pa smo imeli tudi še nekaj knjig, ki so nam jih že darovale slovenske založbe.


Poročilo je osnovano na podlagi vseh poslanih poročil, ki so jih koordinatorice poslale po izvedenih bralnih srečanjih.

 

MG POROČILO 2020/2021


MNENJA BRALCEV

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

V šolskem letu 2020/21 se je v MG projekt javilo 32 skupin.
Tem smo poslali knjige iz zbirk Zlata bralka/zlati bralec Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Rastem s knjigo JAK-a in darila slovenskih založb (Beletrina, Družina, Grlica, Hart, Knjižna zadruga, Malinc, Mladinska knjiga, Morfemplus, Skrivnost, Sodobnost).
Nekatere skupine imajo knjige še iz lanskega šolskega leta, ker jim je pandemija v spomladanskem času preprečila izvedbo bralnih srečanj.

Do 1. 6. 2021 smo prejeli poročila 32 skupin o 78 bralnih srečanjih (dveh srečanj prek zooma se je udeležila pisateljica Janja Vidmar, šestih srečanj pa tudi posamezne sodelavke Bralne značke). Pravo bogastvo srečanj pa se bo pokazalo šele v končnem poročilu in pri analizi odgovorov (pripravljeno bo ob koncu šolskega leta). Poročila o bralnih srečanjih še prihajajo :).

 

 

Na terenu se na različne načine trudijo, da bi v MG skupinah brali in se pogovarjali o prebranih knjigah:

 

POŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Na Podružnični osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer se je projektu priključilo 7 skupin z 8 mentoricami. Izvajali so branje po skupinah, tudi preko spletnih okolij Zoom. Projekt Medgeneracijskega branja so predstavili tudi na radiu - Murskem valu in v Poročilih ob 17 h.

 

20210519 115803     20210520 105449

 

MEDG. branje

 

187540714 321439505995238 4860127881517709434 n     188500299 464548871314995 5618020937590273348 n

 

 

Medgeneracijsko branje na CVIU Velenje

Učenci pod mentorskim vodstvom Veronike Furlan na CVIU Velenje so zaključili s projektom Medgeneracijsko branje. Pogovorili so se o vseh prebranih knjigah, izvedli kratek kviz in za ostale učence in zaposlene pripravili predstavitev na šolskem hodniku. 

 

CVIU     

 

 

Medgeneracijsko branje OŠ Cvetka Golarja Ljutomer


POROČILO

 

20200214 084729     20200221 081440

 

20210212 103043

 

 

 

Medgeneracijsko branje na OŠ Šempas

Na OŠ Šempas so se mladi in odrasli bralci pogovarjali o knjigi Janje Vidmar Elvis Škorc.
Poročajo, da jim je bila knjiga všeč in tudi srečanje, ker so ga izvedli kar na prostem!

Lahko pokukate v »padlet«, ki je nastal v ta namen:

https://sites.google.com/view/knjiznicaossempas/dogodki/medgeneracijsko-branje/prvo-bralno-sre%C4%8Danje

oziroma tukaj: https://padlet.com/irenalipicarkomel/medgeneracijski_zid

 

 

Medgeneracijsko branje na OŠ Gornji Petrovci

Učenci 7. razreda OŠ Gornji Petrovci so s svojimi starši brali knjigo avtorice Janje Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor.

Svoja mnenja so izrazili v obliki pisma Elvisu. Branje je potekalo pod vodstvom učiteljice Brede Kerčmar.

 

OSGornjiPetrovci4       OSGornjiPetrovci5

 

 

Medgeneracijska bralna skupina na Ekonomski in trgovski šoli Brežice pod mentorskim vodstvom Jadranke Roguljič je brala in se pogovarjala o knjigi Marjane Moškrič »Sanje o belem štrpedu«.

 

SSBrezice2

 

 

 

Srečanje MG skupine na OŠ Cirkovce: Branje povezuje - tudi na daljavo | Občina Kidričevo | MojaObčina.si (mojaobcina.si)

 


Likovni izdelki učencev 2. razreda OŠ Vide Pregarc

Zbrali so jih v Padletu in jih objavili v šolski spletni učilnici, tako da so naredili interaktivno likovno razstavo. Na bralnem srečanju je sodelovalo 22 učencev, spremljali so jih njihovi starši in razredničarka, srečanje je vodila koordinatorica Tina Pajnik.

 

Slika1mg

 

 

 

OŠ Žiri


Tole nam je poslala koordinatorica Majda Treven iz Žirov, kjer v MG skupini sodelujejo starejše bralke iz krajevne knjižnice in učenke z OŠ Žiri.

SlikaMG branje

 

 

Tilka Jamnik, vodja projekta

 

MG branje 2020/2021, delno poročilo, 1. 12. 2020

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

OŠ FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI

 

Poročilo o spletnih srečanjih skupine medgeneracijskega branja na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični.

Mentorica: Barbara Kostrevc.

 

Posnetek, ki je nastal med projektom, bodo poslali starostnikom CZBO Šentvid pri Stični.
Posnetek je nastal na podlagi dela Borisa A. Novaka, Oblike neba.

 

POSNETEK

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

KNJIGE ZA DELO V MEDGENERACIJSKIH SKUPINAH

 

Skupinam, ki sodelujejo v projektu Medgeneracijskega branja, knjige za branje podarimo.

Knjige zagotovimo iz zbirk Zlata bralka/zlati bralec Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Rastem s knjigo JAK-a in daril slovenskih založb.

 

V letošnjem šolskem letu so knjige podarile naslednje založbe:

Beletrina, Družina, Grlica, Hart, Knjižna zadruga, Malinc, Mladinska knjiga, Morfemplus, Skrivnost in Sodobnost.

 

Vsem se za podarjene knjige iskreno zahvaljujemo.

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

MEDGENERACIJSKO BRANJE v šolskem letu 2020/2021                                         

 

Spoštovani mentorice in mentorji mladih in odraslih bralcev!

 

Prisrčno vabljeni k sodelovanju v projektu MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE OB LITERARNIH DELIH, KI SO NAMENJENA NAJSTNIKOM IN ODRASLIM (v nadaljevanju MG projekt).

Vabimo vse skupine iz prejšnjih šolskih let, prosimo pa vas tudi, da vabilo posredujete tistim mentorjem, ki še niso sodelovali, pa bi jih to morda zanimalo. 

 

Če bi vas zanimalo sodelovati s svojimi mladimi in odraslimi/starejšimi bralci, vas vljudno prosimo, da to sporočite vodji projekta Tilki Jamnik, na njen e-naslov: tilka.jamnik@bralnaznacka.si.

 

Z vsakim koordinatorjem skupine se bomo po e-pošti posebej dogovorili za sodelovanje v projektu, prevzem knjig in vse drugo, potrebno za uspešno izvedbo.

Nove skupine, ki to želijo, lahko obišče vodja projekta, da ga predstavi in izvede prvo bralno srečanje. 

              

mag. Tilka Jamnik, podpredsednica, l. r.      

 

VABILO K SODELOVANJU

 

______________________________________________________________________________________________________________

MEDGENERACIJSKO BRANJE v šolskem letu 2019/2020

ZAKLJUČNO POROČILO

 

V tem šolskem letu je projekt potekal že šestič. Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS smo projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH KNJIG (kratko: MG branje) v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS osnovali v šolskem letu 2014/2015. Z njim želimo ob branju mladinskih knjig povezati skupine mladih bralcev 3. triletja OŠ in iz srednjih šol ter odrasle bralce na isti šoli, v bližnji splošni knjižnici, v domačem kraju ipd. Osrednja cilja projekta sta: več branja oz. več bralcev in več medgeneracijskega povezovanja oz. medsebojnega razumevanja. Knjige prispevata Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in Javna agencija za knjigo RS. V tem šolskem letu pa smo imeli tudi še nekaj knjig, ki so nam jih že lani darovale slovenske založbe.

Poročilo je osnovano na podlagi vseh poslanih poročil, ki so jih koordinatorice poslale po izvedenih bralnih srečanjih.

 

MG POROČILO 2019/2020


MNENJA BRALCEV


______________________________________________________________________________________________________________

 

Kratka poročila o bralnih srečanjih v šolskem letu 2019/2020

 

14. in 15. novembra sta se Tilka Jamnik in Manca Perko udeležili dveh srečanj Medgeneracijskega branja. 14. 11. sta obiskali OŠ Veliki Gaber, naslednji dan pa še OŠ Pod Goro Slovenske Konjice.

Hvala mentoricama Tanji Korošec in Maji Olup ter vsem prisotnim za vabilo in gostoljubje. Srečanji sta bili več kot uspešni!

 

OŠ Veliki Gaber (14. 11. 2019)

 

OŠ Veliki Gaber 14.11.2019      OŠ Veliki Gaber 14.11.2019

 

OŠ Pod Goro Slovenske Konjice (15. 11. 2019)

 

Oš Pog Goro 15.11.2019      OŠ Pod Goro 15.11.2019

 

______________________________________________________________________________________________________________
 

Poročilo o srečanju skupine medgeneracijskega branja na OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica nam je poslala Gabriela B. Blokar. Pogovarjali so se o tem, kaj berejo učitelji in kaj učenci.

 

POROČILO

 

IMG 20190918 133239     IMG 20190918 135851

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

MEDGENERACIJSKO BRANJE v šolskem letu 2018/2019

ZAKLJUČNO POROČILO  

 

Knjige prispevata Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in Javna agencija za knjigo RS;

v tem šolskem letu pa tudi založbe: Beletrina, Grlica, Hart, Knjižna zadruga, Malinc, Mladinska knjiga, Morfemplus, Skrivnost in Sodobnost.

 

Poročilo je osnovano na podlagi vseh 44 poročil, ki so jih koordinatorice poslale po izvedenih bralnih srečanjih.

 

V tem šolskem letu je projekt potekal že petič. Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS smo projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH KNJIG (kratko: MG branje) v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS osnovali v šolskem letu 2014/2015. Z njim želimo ob branju mladinskih knjig povezati skupine mladih bralcev 3. triletja OŠ in iz srednjih šol ter odrasle bralce na isti šoli, v bližnji splošni knjižnici, v domačem kraju ipd.
Osrednja cilja projekta sta: več branja oz. več bralcev in več medgeneracijskega povezovanja oz. medsebojnega razumevanja.

 

MG POROČILO 2018/2019


OBLIKE DELA


VSEBINSKO POROČILO


______________________________________________________________________________________________________________Kratka poročila o bralnih srečanjih v šolskem letu 2018/2019

 

OŠ A. Žnideršiča Ilirska Bistrica

 

Medgeneracijsko bralno srečanje na OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica:

učenke in učenci ter članice Univerze za tretje življenjsko obdobje so se pod vodstvom Gabriele B. Blokar pogovarjali o knjigi Mihe Mazzinija: Zvezde vabijo.

 

OSA.Znidersica Il. Bistrica

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________


Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

 

Dijaki Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor pod vodstvom mentoric Darje Cizel in Simone Ditz so se na tretjem bralnem srečanju pogovarjali o naslednjih knjigah: Ivan Cankar O čebelnjaku in Podobe iz sanj in Voltaire: Kandid ali optimizem.

 

IMG 5574     IMG 5631

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________


OŠ Trebnje

 

POROČILO

 

OS Trebnje        OS Trebnje 2

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

OŠ Bršljin

 

Medgeneracijska skupina bralcev na OŠ Bršljin pod mentorskim vodstvom Mojce Balant. Pogovarjali so se o knjigi Sarah Crossan Zavetje vode.

 

fotoOS Brsljin

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

 


Narodna in študijska knjižnica, Trst, Oddelek za mlade bralce

 

POROČILO

 

FOTOGRAFIJE   

 

 

20181114 165248

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

OŠ VINICA

 

POROČILO

 

 

image6

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

OŠ POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA

 

 20181019 133755      20181019 133624