Projekt V objemu besed

pasicalogotipiuradnanova2

 

KONČNO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH V OKVIRU PROJEKTA V OBJEMU BESED

 

 

VSEBINSKO POROČILO, EVALVACIJSKO POROČILO, POROČILO VZGOJITELJEV O DELU V VRTCIH

 

Pripravili:

vodja projekta red. prof. dr. Dragica Haramija

vodja evalvacije izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše


Raziskovalno-razvojni projekt V objemu besed, ki ga financiralo Ministrstvo za kulturo RS, je potekal od 1. oktobra 2016 do 25. novembra 2017. Kot prispevek k tovrstnim prizadevanjem smo izvedli raziskovalno-razvojni projekt V objemu besed, katerega prijavitelj je bila Univerza v Mariboru, nosilka projekta je bila Pedagoška fakulteta UM, partnerja v projektu pa Filozofska fakulteta UM in Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. Razvojni del projekta je bil izveden v štirinajstih slovenskih vrtcih v dvanajstih statističnih regijah (regijska razpršenost).

 

Sodelujoči:

Vodja projekta: red. prof. dr. Dragica Haramija, zaposlena na Pedagoški fakulteti in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, predsednica Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS

 

Raziskovalke, zaposlene na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru: doc. dr. Janja Batič, doc. dr. Maja Hmelak, red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, izr. prof. dr. Katja Košir, doc. dr. Marta Licardo, izr. prof. dr. Alenka Lipovec, doc. dr. Marija Ropič, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše; zunanja strokovna sodelavka mag. Nika Vizjak.

 

Raziskovalke, zaposlene na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru: izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič, doc. dr. Simona Pulko, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes.

 

Raziskovalca iz Univerze v Ljubljani: red. prof. dr. Igor Saksida (Pedagoška fakulteta UL in UP), Polona Vilar (Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo).

 

Člani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS: Manca Perko, prof. slov. in dipl. lit. komp., Petra Potočnik, dipl. lit. komp., mag. Tilka Jamnik, Kristina Picco, dipl. lit. komp., Slavko Pregl, dipl. ekon.

 

V projekt so bili vključeni naslednji vrtci in multiplikatorji (po abecednem redu krajev):

Vrtec Petra Klepca pri Osnovni šoli Cerkno: Adrijana Mavri, Bernarda Tušar,

Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci: Vanja Kajzer Novak, Mateja Meško,

Vrtec Jesenice: Mateja Hočevar, Diana Jug,

Osnovna šola Krmelj (vrtec pri OŠ): Anja Luzar, Mateja Ručman,

Vrtec Litija: Tanja Hauptman, Luka Strle,

Vrtec Pod gradom Ljubljana: Kaja Ajdnik, Zala Kadunc,Mojca Kalan, Maja Žižek,

Otroški vrtec Metlika: Tanja Janžekovič, Mateja Vidmar,

Vrtec Ormož: Vesna Podplatnik, Davorina Vajd, Andreja Žnidarič,

Vrtec Pivka (vrtec pri Osnovni šoli Pivka): Klara Gardelin, Marjanca Grubiša, Martina Lenarčič, Marta Šabec, Marija Štavar,

Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje (vrtec pri Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje): Jelka Može, Eva Podovšovnik,

Vrtec Ciciban Sevnica: Helena Lužar, Marjanca Županc,

Vrtec Sežana: Maja Anderlič Može, Katarina Černigoj,

Osnovna šola Šalovci (vrtec pri OŠ): Suzana Balek, Sandra Tibola,

Vrtec Velenje: Mateja Marolt, Urška Rihter.