Motivacijsko gradivo

Celostna podoba gradiv ostaja taka kot v preteklih letih.


Naročanje bo potekalo kot običajno:

  • preko društev in zvez prijateljev mladine – NAROČILO POSREDUJTE NJIM v skladu z medsebojnim dogovorom (društvom in zvezam prijateljev mladine priznavamo 10 % popust); ALI
  • tam, kjer društev ni oz. ste se dogovorili drugače: neposredno pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS.

    Naročilnico pošljite na naslov Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS po klasični ali elektronski pošti.

 

NOVOST!

Obveščamo vas, da smo omogočili tudi spletno naročanje motivacijskega gradiva: https://www.bralnaznacka.si/sl/obrazci/motivacijsko-gradivo/.

 

Pri spletnem naročanju se morate registrirati (vas bo opozorilo med samim postopkom naročanja). Če ste na naročanje na spletni strani Bralne značke že registrirani, lahko uporabite staro geslo.

 

Še vedno pa gradivo lahko naročate tudi po starem, v »papirnati« obliki.