SOFINANCIRANJE NASTOPOV USTVARJALCEV V PROGRAMIH BRALNE ZNAČKE

 
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS bo tudi letos skušalo pridobiti čim več sredstev za sofinanciranje obiskov ustvarjalcev. Sredstva bomo (razmerje bo odvisno od višine sredstev in števila prosilcev) razdelili predvsem prosilcem izven kulturnih centrov, ki imajo do kulturne ponudbe nasploh slabši dostop. Skušali se bomo čim bolj približati cilju, da bi vsem omogočili nastop vsaj po osnovni tarifi (200 eur). Upoštevali bomo tudi vrstni red prispelih vlog, spodbujali pa bomo predvsem nastope ustvarjalcev, ki jih priporočamo in predstavljamo na naši spletni strani.

 

Vse zapisano (vključno s cenikom) velja tudi za srečanja, ki jih boste izpeljali v virtualnem okolju.

 

 

NASTOPI USTVARJALCEV 2023

 

NASTOPI USTVARJALCEV - VLOGA 2023 (google obrazec) - Vloge sprejemamo do 30. aprila 2023.