-      Vse tiste, ki ste v letu 2020 poslali prošnje za sofinanciranje in nastope tudi uspešno izpeljali, prosimo, da nam pošljete dokumentacijo.

 

a)      Izpolnjen vprašalnik o nastopu ustvarjalca (=evalvacijo)
b)      Dokazila (izpisek UPN podračuna), da ste avtorju avtorski honorar izplačali.

 

DOKUMENTI SO POGOJ ZA DOLOČITEV SUBVENCIJE TER ZA IZPLAČILO SREDSTEV.

 

VPRAŠALNIK 2020

 

 

 ŠOLSKO LETO 2021/2021

 

NASTOPI USTVARJALCEV 2021

VLOGA - NASTOPI USTVARJALCEV 2021