Za uporabo košarice je potrebna prijava.
Presentation in English Slovene Reading Badge Society | Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenia | Tel: +386 1 430 05 57, 58
O nas | Kontakt | Lokacija
Povečaj besedilo
Pomanjšaj besedilo
Zveza prijateljev mladine Slovenije

Prijava na stran

E-Mail:

Geslo:

   Registracija
Pozabil sem geslo

Prijava na e-mail obvestila

Tiskanju prijazen izpis

V OBJEMU BESED

 

 

V objemu besed

projekt za spodbujanje družinske pismenosti

 

Družinsko pismenost v projektu predstavljamo kot temelj bralne pismenosti, slednja pa je nujni pogoj za delovanje v informacijski družbi. Pri utemeljitvi namena in ciljev projekta izhajamo iz temeljnih dokumentov, na podlagi katerih smo pripravili program, natančneje so predstavljeni vsebina programa in zastavljeni cilji projekta; predstavljene so načrtovane dejavnosti in načrt izvedbe le-teh: mreža izvajanega programa, število družin, načrt usposabljanja za multiplikatorje, načrt usposabljanja za starše, načrt evalvacije, dejavnosti in terminski načrt; trajnostna naravnanost projekta V objemu besed z nadaljnjimi izobraževanji mentorjev branja, priročnikom za multiplikatorje in starše.

 

Kaj je potrebno za otrokov bralni uspeh:

 • otrokova obkroženost z bralnim gradivom (v vrtcu oz. šoli in v domačem okolju),
 • vloga knjižnice (ne samo kot prostora izposoje gradiva, temveč tudi dejavnosti za mlade bralce),
 • glasno branje otrokom (ker je otrok še poslušalec in ne samostojni bralec) in
 • odrasli, ki je bralni zgled.

 

Izvajalci projekta, ki traja od septembra 2016 do novembra 2017 so: prijavitelj projekta V objemu besed je Univerza v Mariboru, nosilka Pedagoška fakulteta v sodelovanju s Filozofsko fakulteto UM, partnerska organizacija je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, v projektu sodeluje 14 vrtcev iz dvanajstih statističnih regij Slovenije.

 

Predavatelji pri izobraževanju multiplikatorjev

red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek: Vpliv socialno-kulturnega kapitala družine na razvoj in uspešnost otrok

doc. dr. Maja Hmelak: Spodbujanje razvoja bralne pismenosti v družini kot ena izmed ravni kakovosti v vrtcih

izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič: Pogovarjanje je ustvarjanje

doc. dr. Marija Ropič: Učinek jezikovne in fonološke zmožnosti predšolskih otrok na opismenjevanje

izr. prof. dr. Alenka Lipovec: Razvijanje naravoslovno matematične kompetence z uporabo otroške literature

Manca Perko, slov. in univ. dipl. lit. komp.: Predšolska bralna značka kot trajnostna podpora družinskemu branju

red. prof. dr. Dragica Haramija, doc. dr. Janja Batič: Teorija slikanice

viš. pred. dr. Marta Licardo: Razvojni mejniki jezikovnih zmožnosti, socialno-emocionalnega področja in opolnomočenje staršev za uporabo literature, iger in drugih didaktičnih sredstev

izr. prof. dr. Polona Vilar: Branje, zaklad življenja

Kristina Picco, univ. dipl. lit. komp.: Izbor kakovostnih otroških knjig

red. prof. dr. Igor Saksida: Razvijanje bralnih strategij pri predšolskem otroku

pisatelj Slavko Pregl, dipl. ekon.: Pisateljske skrivnosti in čarovnije

 

Mag. Tilka Jamnik, začetnica predšolske bralne značke, izvaja uvodna predavanja v vseh izbranih vrtcih, je tudi avtorica zloženke, ki jo delimo za spodbujanje branja predšolskim otrokom in staršem.

Evalvatorice projekta so izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, vodja, izr. prof. dr. Katja Košir, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes, doc. dr. Simona Pulko, mag. Nika Vizjak. Ob spremljanju izvajanja je njihova naloga tudi pomoč multiplikatorjem in staršem.

 

Vrtci po regijah:

Regija

Vrtec

Osrednjeslovenska

Vrtec Pod gradom Ljubljana

Gorenjska

Vrtec Jesenice

Goriška

Vrtec Cerkno (vrtec pri OŠ)

Obalno-kraška

Vrtec Sežana

Pomurska

OŠ Gornji Petrovci (vrtec pri OŠ)

OŠ Šalovci (vrtec pri OŠ)

Podravska

Vrtec Ormož, enota Velika Nedelja in Podgorci

Koroška

Vrtec Prevalje (vrtec pri OŠ)

Savinjska

Vrtec Velenje

Jugovzhodna Slovenija

Vrtec Metlika

Primorsko-notranjska

Vrtec Pivka (vrtec pri OŠ)

Posavska

Vrtec Krmelj (vrtec pri OŠ)

Vrtec Ciciban Sevnica

Zasavska

Vrtec Litija

 

Najpomembnejši del projekta je uspešno delo po vrtcih. V nadaljevanju je predstavljena preglednica usposabljanj za starše, časovna razporeditev posameznega sklopa se na terenu prilagaja posamezni skupini staršev, v vsaki skupini pa bo do konca šolskega leta 2016/2017 izvedenih naslednjih deset dejavnosti za spodbujanje družinske pismenosti:

Naslov usposabljanja

Vsebina

Uvod v družinsko branje (predstavitev projekta)

Pomen branja (ob slikanici Ostržek bere za bralno značko Tilke Jamnik in Petra Škerla); kakovostno bralno gradivo v sodelovanju z najbližjo splošno knjižnico ali v povezavi z bibliobusom.

Iskanje in uporaba informacij

Pismenost v vsakdanjem življenju: nakupovanje, kuharski recepti, navodila na embalaži ipd. Spoznavanje pomena informiranosti: kako najdemo informacije.

Informativne slikanice (naravoslovje, matematika)

Poseben poudarek na kakovostnih slikanicah z naravoslovnimi vsebinami (npr. voda, rastline, živali, kemijski poskusi za otroke, matematične vsebine …).

Leposlovne slikanice

Pravljica, zgodba ... v slikanici (knjigi) in kako narediti lutkovno predstavo; razmerje med knjigo in filmom ali animiranim filmom; vloga radijske igre za razvoj otrokovega slušnega razumevanja.

Informativne in leposlovne slikanice (družba, okolje, odnosi)

Knjiga je lahko v pomoč: medsebojni odnosi, problemi otrok v času odraščanja, tabu teme. Poseben poudarek na slikanicah s prilagoditvami (npr. vaje za odpravljanje govornih težav, glaskovanje).

Leposlovne slikanice

Poezija (od poigrank do npr. Prešernove Zdravljice v slikanici), v 1. starostnem obdobju prstne igre; v drugem poezija sodobnih avtorjev v slikaniških izdajah.

Informativne slikanice

(naravoslovje, matematika)

Za vsako starostno obdobje bodo pripravljene dejavnosti, ki so lahko zabavne, ob tem pa se otrok nauči skozi knjige sprejemati naravoslovne vsebine.

Povezovanje z bralnimi spodbudami iz okolja, spodbude kulturnih ustanov idr.

2. april - mednarodni dan knjig za otroke, vključitev v bralno akcijo na določeno temo, literarne nagrade (finalistke), sodelovanje v neki prireditvi ali akciji najbližje splošne knjižnice; ogled razstave ilustracij, obisk galerije ali pridružitev k dogodkom ob Noči knjige (23. april – svetovni dan književnosti).

Informativne slikanice (gibanje, umetnost)

Poudarek bo na slikanicah z gibalno, glasbeno, likovno in lutkarsko vsebino.

Srečanje s pisateljem/pisateljico kot motivacija za branje

Priprava staršev in otrok na srečanje s pisateljem bo potekala na vsakem srečanju po 15 minut (knjige izbranega avtorja bodo družine brale doma kot model bralnega nahrbtnika pri Bralni znački). Po nastopu ustvarjalca bodo podeljena bralna priznanja otrokom ter diplome o sodelovanju staršem in multiplikatorjem.

 

Temeljni cilji projekta:

 • Večje število bralcev na Slovenskem.
 • Organiziranost branja kot zunanje in notranje spodbude.
 • Povečanje deleža branja z razumevanjem, posledično povečana bralna pismenost prebivalstva.
 • Smernice za spodbujanje bralne pismenosti, ki so prilagojene posameznim starostnim skupinam otrok, ki so v predbralnem obdobju razvoja in v svet branja šele vstopajo.
 • Smernice za spodbujanje družinske bralne pismenosti, ki so splošne (za vse družine na Slovenskem), v posameznih segmentih so prilagojene posameznim ranljivim skupinam prebivalstva (otrokom in njihovim staršem).
 • Usposabljanje kadrov za trajnostno naravnan odnos do bralne pismenosti, ki s prenosom znanja na širšo populacijo posledično pomeni bistveno izboljšanje kakovosti življenja bralno usposobljenega prebivalstva (ki dosega višjo raven bralne pismenosti).

 

Družinska pismenost je medgeneracijska bralna dejavnost na vseh področjih otrokovega razvoja (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje). Menimo, da je ključ do uspeha v literarnih in informativnih zgodbah: ljudje imamo radi zgodbe, te pa so odlična pot za učenje.

                                                                                              
                                                                                                                          Vodja projekta:
                                                                                                                          red. prof. dr. Dragica Haramija

 

 

 


 • Javna agencija za knjigo
 • Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Mestna občina Ljubljana
 • Mobitel
 • Hofer
 • Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
 • NLB Vita
 • Elektro Maribor
 • Ceeref
 • Bazar