BRALNA ZNAČKA

logotip bz

                  

Hvala vsem, ki se oglašate, se nam zahvaljujete za informacije ali nas prosite zanje, sporočate, kaj počnete, sodelujete v bralnospodbujevalni akciji, ki jo je tudi letos za vse nas pripravila Slovenska sekcija IBBY ...

Ni vam lahko ne kot učiteljem in mentorjem branja ne zasebno - tudi vi ste ujeti v stiske sedanjega časa. Zato še toliko bolj razumete, da je tudi mladim bralcem in njihovim družinam pogosto težko.

 

V teh časih vas še posebej prosimo, da se pri BZ kar se da prilagodite položaju tako, da bo delo z besedili vam in vašim bralcem v podporo, pomoč, veselje in ne v dodatno breme.

 

Prepričani smo, da je branje potrebno in smiselno tudi (ali še posebej) v teh časih, vemo, da je mnogim mladim bralcem v veselje, zabavo, razvedrilo, da jih tolaži, pomirja, pa tudi vihari njihovo domišljijo, jim bistri um, odpira nove svetove … Vsi skupaj vemo, da imajo prav zdaj nekateri morda več časa in miru za branje. Pri nekaterih bralcih mentorji odkrivate sposobnosti, ki jih niste poznali, vidite, kako jim sodobne poti povezovanja ustrezajo, jih znajo izkoristiti, jih veselijo. Toda nekateri otroci se v šoli na daljavo ne znajdejo, nimajo opreme, prostora, miru za delo, so v hudih stiskah, imajo z branjem že tako težave, jih doma ne morejo podpreti, nimajo bralnega gradiva …   

 

Odgovore na bistvena vprašanja, ki se vam postavljajo o BZ, in veljajo v vseh časih, boste našli na spletni strani www.bralnaznacka.si (konkretno besedilo: https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/VSE-KAR-BI-RADI-VEDELI-O-BRALNI-ZNACKI-V-OS.pdf)

 

V nadaljevanju pa nekaj konkretnih predlogov prilagoditev, ki jih seveda kot običajno prikrojite situaciji na svoji šoli in delu s svojimi bralci:

 

Časovnica/roki:

Tistim, ki svoje bralno leto zaključujete aprila, predlagamo, da roke podaljšate vse do zaključka šolskega leta (naj spomnimo, da na marsikateri šoli tudi v običajnih okoliščinah program teče vse do konca šolskega leta). Če ne bo šlo drugače, ne bo nič narobe, če boste bralcem, ki bodo imeli težave, roke podaljšali vse do jeseni. (Marsikje mentorji kot dodatno spodbudo že tako ali tako izvajate počitniško/poletno bralno značko, ki jo zaključujte na začetku novega šolskega letaJ.) In nikar ne pozabite: pri BZ lahko bralci v posebnih okoliščinah berejo tudi »za nazaj«.

 

Knjige in druga bralna gradiva:

Za tiste, ki ste naše prejšnje obvestilo spregledali: V času, ko so mladi bralci doma, seveda prilagodimo bralne sezname.


Za BZ lahko »veljajo«: 

- knjige iz domače knjižnice (tudi knjige, ki so jih kot otroci brali starši, pa jih imajo še vedno doma), seveda tudi tiste, ki niso na letnih bralnih seznamih; za starejše zrele bralce devetletke so prav gotovo že primerna tudi nekatera dela iz književnosti za odrasle;

- pesmice, zgodbice, poljudni članki iz revij, ki jih imajo vaši mladi bralci morda doma;

- ljudske pesmi, pravljice in druga gradiva, ki jih starši otrokom zapojejo, povedo … morda jih skupaj zapišejo, se jih naučijo …;

- besedila in zapisi v jezikih družin, kjer ne morejo brati, pripovedovati v slovenščini;

- za otroke od drugega triletja naprej je zagotovo primerno reševanje Slovenskih knjižnično-muzejskih Megakvizov  https://www.megakviz.si/novice/ - tudi reševanje kvizov lahko upoštevate pri BZ (knjige, ki jih preberejo v povezavi s kvizom, tako ali tako že tradicionalno »štejejo« tudi za BZ);

- gradiva, ki so dostopna na spletu

 

Seznama predlogov in povezav na naši spletni strani sproti dopolnjujemo:
- https://www.bralnaznacka.si/sl/aktualno/seznam-predlogov-in-povezav
- https://www.bralnaznacka.si/sl/aktualno/praznovanje-2-aprila-ter-dodatni-predlogi-in-povezave

 

Načini/metode dela, poti do bralcev:

  • Tudi BZ lahko otroci seveda opravljajo po e-pošti in drugih elektronskih poteh, ki jih boste ubirali pri šolskem delu in delu z besedili na sploh.
  • Spodbujajte mlade bralce in njihove družine, naj zapisujejo, ocenjujejo, komentirajo prebrano. Naj berejo skupaj, medgeneracijsko, naj izmenjujejo mnenja o knjigah … Recitacije lahko posnamejo, komentarje prav tako … Pri BZ »veljajo« vsi likovni izdelki, zapisi, komentarji, zvočni posnetki … 
  • Vsi skupaj pa upoštevajmo, da vse družine in vsi otroci nimajo dostopa do spleta, da tudi internet kdaj nagaja, da se kvarijo elektronske naprave, da družinske računalnike potrebujejo starši za delo od doma …

 

Še informacije, ki so povezane s koordinacijo BZ na šoli.

 

  • naročanje motivacijskega gradiva: teče tako, kot ste navajeni. Naročate lahko preko spleta ali naročilnice.
  • nastopi avtorjev:
  • če ste že dogovorjeni za nastop na šoli v spomladanskem času, se skušajte z avtorji dogovoriti za jesenski/zimski čas;
  • vsem, ki ste že ali še nameravati zaprositi za sofinanciranje: vloge za sofinanciranje se upoštevajo za nastope med 1. januarjem in 31. decembrom tekočega koledarskega leta. To pomeni, da bodo vseeno veljale, tudi če nastope prestavite v prvo polovico prihajajočega šolskega leta (to smo sporočili tudi avtorjem).
  • NOVOST: nekateri avtorji so pripravljeni odgovarjati na vprašanja (tako mentorjev, kot tudi mladih bralcev) in se pogovarjati o prebranih knjigah. Če se boste odločili za ta način povezovanja, pošljite vprašanja za avtorje na info@bralnaznacka.si
  • knjige za zlate bralce (in vprašalniki): še vedno se trudimo, da knjige za zlate bralce bodo. V primeru kakršnihkoli sprememb se javimo. Najverjetneje lahko pričakujemo zamik pri prejemu knjig na društva in šole. Datume za distribucijo bomo sporočali glede na to, kako se bo odvijalo siceršnje delo in življenje na šolah. Kljub situaciji vam bomo do srede aprila poslali vprašalnike (rok za oddajo bo sredi maja). Takrat boste tudi na šolah že imeli tudi bolj konkretne podatke o številu bralcev.

 

Morda še to: Knjige je pri večini založb moč kupovati tudi na daljavo (preko njihovih spletnih knjigarn), dostopne pa so tudi na policah velikih trgovskih centrov. Aprila bo povsem kot običajno izpeljana tudi akcija prodaje dobrih knjig v Hoferju, ki jo podpira Bralna značka.

 

Ostanite zdravi!