Bralne čajanke na daljavo - II. SKLOP ZAKLJUČEN

cup of tea with blue flowers and a book on wooden PKJNRF7 1060x707

V šolskem letu 2022/2023 so Čajanke vključene v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23 MIZŠ, v katalog KATIS. Za avtomatično pridobitev točk v sistemu VIZ je NUJNA prijava preko sistema KATIS.

Čajanke so razdeljene na dva sklopa: BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO I. (8 ur) in BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO II. (8 ur) - Prijaviti se je treba na vsak sklop posebej!

Vse čajanke bodo potekale preko zooma (ob četrtkih, med 17.00 in 19.00).

 

OKVIRNI PROGRAMI ČAJANK

 

BRALNE ČAJANKE 2022/2023 II. (2023)

 

II. SKLOP ČAJANK v šolskem letu 2022/2023 JE ZAKLJUČEN. Evalvacije bodo v Katisu na voljo takoj, ko preverimo prisotnost udeležencev. Vas obvestimo.


_____________________________

 

16. februar: Razvoj vrednot in kritičnega mišljenja s pomočjo mladinske problemske literature - ŽE IZPELJANO
mag. Tilka Jamnik:

Izbor kakovostnih problemskih romanov in drugih del, slovenskih in prevedenih, iz let 2019-2022
Problemska mladinska besedila Janje Vidmar
Janja Vidmar:
Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature

 

16. marec: 2. april in strokovna povezovanja za razvoj bralne kulture doma in v tujini - ŽE IZPELJANO
Petra Potočnik:

Mednarodno povezovanje in sodelovanje
dr. Tina Bilban:
"Jaz sem knjiga, preberi me!"; Slovenska sekcija IBBY in letošnje praznovanje 2. aprila s poslanico grške sekcije
mag. Darja Lavrenčič Vrabec:
Posebne knjige - posebne zgodbe; bralnospodbujevalna akcija ob 2. aprilu in vabilo na aprilski simpozij MKL, Pionirske

 

13. april: Težave otrok in mladih pri vstopu v svet branja (predstavitev z gostjami) - ŽE IZPELJANO
dr. Sonja Pečjak: Spodbujanje branja v osnovnošolskem obdobju
dr. Aksinja Kermauner: Kako pri bralnih težavah spoznati, da gre morda za otroka s posebnimi potrebami? Na kaj vse moramo biti pozorni?
dr. Alenka Rot Vrhovec: Kako otrokom pomagati pri zelo različnih težavah pri vstopu v svet branja; zdaj in tukaj, potem ko smo zamudili predbralno obdobje? Na kaj vse moramo biti pozorni?

 

11. maj: Predstavitev zbirke Zlata bralka/zlati bralec (okrogla miza z gosti) - ŽE IZPELJANO
Manca Perko
:
Predstavitev knjige za letošnje zlate bralce Kako razumeti svet. 50 abstraktnih izumov ter pogovor z avtorico knjige, dr. Tino Bilban in ilustratorjem knjige, Ivanom Mitrevskim.
Tilka Jamnik: Kako razumeti svet in zbirka Zlata bralka/zlati bralec.

 

_________________________________________________

BRALNE ČAJANKE 2022/2023 I. (2022)

 

15. september: Branje in gibanje: Gaja Kos - ŽE IZPELJANO
Gaja Kos: Skok v višino, skok v daljino in skok v knjigo - seznam predstavljenih knjig
Pogovor z Ido Mlakar Črnič, avtorico letošnje knjige za prvošolce, Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib

 

13. oktober: Branje v večjezičnem okolju (predavanje in pogovor z gosti) - ŽE IZPELJANO
Vsebinsko zasnovala: Andreja Duhovnik – Antoni (ZRSŠ, PODROČNA SKUPINA ZA ŠOLSTVO SLOVENCEV  V ZAMEJSTVU – IT, članica Programskega odbora Bralne značke)
Andreja Duhovnik – Antoni:
Pozdrav in napoved programa s kratkim razmislekom o večjezičnosti
Marko Kravos:
Večjezični bralec in slovenski književnik dvojezičnega okolja
Barbara Hanuš:
Izkušnja branja slovenske literature pri dopolnilnem pouku slovenščine v Bosni in na OŠ Livada v Ljubljani
Mihaela Knez:
Predstavitev Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani – raziskave, gradivo in izobraževanje za učitelje

 

10. november: Zlate hruške, Priročnik za branje za branje kakovostnih mladinskih knjig: Darja Lavrenčič Vrabec in Katja Kemperle
- ŽE IZPELJANO
Aktualne nagrade za mladinsko književnost: Tilka Jamnik

 

8. december: - ŽE IZPELJANO
Uredništvo revij Cicido in Ciciban:
Predstavitev likovnega natečaja otroških likovnih umetnin 16. CICI UMETNIJE (Moj knjižni junak, moja knjižna junakinja)
dr. Peter Svetina in Darka Tancer Kajnih:
50 let revije Otrok in knjiga - 50 let razvoja strokovne misli na področju mladinske književnosti (okrogla miza z gosti)

 

 

Bralne čajanke na daljavo so brezplačne.