Bralne delavnice z učenci pri dopolnilnem pouku slovenščine v Švici

Tilka pripoveduje o Bralni znacki.
1/4

Izvedli smo bralne delavnice s tremi skupinami: z učenci skupin v Embrachu in Winterthuru, z učenci skupin v Zugu in Luzernu in z učenci v Ženevi, ki imajo pouk na daljavo. Udeležilo se jih je  26 učenk in učencev, kar je dobra polovica vseh, ki jih poučuje učitelj Rajko Tekalec (otroci so bili odsotni zaradi karantene, bolezni, decembrskih obveznosti v šoli …). Večinoma so bili udeleženci govorci, celo dobri govorci.

 

Novejse kakovostne slovenske knjige za otroke.
Najnovejše slovenske knjige za otroke.

 

Namen bralnih srečanj: predstavitev slovenskih kakovostnih knjig za otroke (predvsem novejših, med njimi nekaj nagrajenih in nominirank za slovenske nagrade) in revij za otroke (Cicido, Ciciban, PIL, Galeb), branje in sproščeno druženje, izposoja predstavljenih knjig, spodbuda k branju v slovenščini, tudi k branju za bralno značko, spodbuda k nadaljnjemu učenju slovenščine idr.

V dveh skupinah učenke in učenci že berejo za bralno značko, pri čemer jih spodbuja književna junakinja Mala pošast Mici.

Otroci berejo za bralno zancko

 

Delavnica je imela v vseh treh oddelkih podobno strukturo: uvod (predstavitev gibanja Bralna značka), branje in izmenjava mnenj o predstavljenih knjigah, preprosta uprizoritev ruske ljudske pravljice Debela repa, listanje in pregledovanje revij, sprostitev (rajalne igre, folklora, točke učencev). Vrstni red in dolžino posameznega dela delavnice smo prilagajali skupini, sprostitvene dejavnosti je prevzel učitelj Rajko Tekalec. Učenci so lahko vsak svojo revijo odnesli domov, medtem ko si bodo knjige izposojali v oddelčni knjižnici pri učitelju.

Bralna srečanja so bila zelo delovna, toda sproščena, vesela, celo praznična, otroci so dobro in navdušeno sodelovali, hvaležno so sprejemali spodbude in jih tudi sami prispevali. Nekateri starši so se kmalu po srečanjih odzvali z e-sporočili, kako veseli so bili otroci, oni pa da so hvaležni. Takšna bralna srečanja imajo odzive tudi kasneje, otroci to pokažejo pri izposoji knjig, med poukom idr.   

 

Knjiga v rokah ucitelja Rajka je magnet.Knjiga je v rokah Rajka pravi magnet.

 

Tilka pripoveduje o Bralni znacki.
Tilka pripoveduje o Bralni znački.

 

Bralne delavnice je sofinanciral Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, knjige in drugo gradivo je prispevalo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, revije pa založba Mladinska knjiga. 

 

Revije so otroci odnesli domov.Otroci so revije odnesli domov.

 

Tilka Jamnik, 13 december 2021