Branje naj bo dostopno prav vsem otrokom

cicibancicido2

V letošnjem Nacionalnem mesecu skupnega branja smo 17. septembra pri Bralni znački začeli tudi s praznovanjem 60. obletnice gibanja.


Med številnimi svežimi načrti se je rodila nova oblika prizadevanj za podporo bralni pismenosti in bralni kulturi v družinah. V posebnih in negotovih časih, ki jih živimo, se je jasno pokazalo, kako zelo pomembne so domače knjižnice, še bolj takrat in tam, ko in kjer je dostop do knjigarn in knjižnic otežen. In prav v teh časih se nam razkriva tudi dodatna ranljivost že tako ranljivih skupin družbe.

 

Pri Bralni znački smo se odločili, da se na te dodatne izzive odzovemo, pri čemer smo tesno sodelovali z mrežo Zveze prijateljev mladine Slovenije. Tako smo na začetku šolskega leta s pomočjo podjetja Krka mladim bralcem iz socialno šibkejšega okolja s celoletnimi naročninami na reviji Cicido ali Ciciban odprli vrata v svet branja. Izjemno pomembno je, da bodo otroci prejemali revijo vsak mesec celo šolsko leto, ob tem pa bodo deležni tudi knjižnih daril in spletnih spodbud, ki spremljajo reviji.

Prizadevali si bomo, da bomo tudi v prihodnje našli podpornike, ki bodo razumeli, da je pomoč otrokom in družinam na področju bralne pismenosti in bralne kulture razvojna in trajnostna pomoč, ki je ključ za njihov izstop iz primeža deprivilegiranosti.


50 celoletnih naročnin za revije Cicido in Ciciban so družinam v vseh 12 statističnih regijah Slovenije razdelile ZPM Moste-Polje, MDPM za Goriško, MDPM Ajdovščina, DPM Metlika, DPM Mojca Novo mesto, DPM Maribor, Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src in ZPM Krško.