Branje naj bo dostopno prav vsem otrokom

cicibancicido

Že tretje leto zapored pri Bralni znački s projektom celoletnih naročnin na reviji Ciciban in Cicido nadaljujemo s prizadevanji za podporo bralni pismenosti in bralni kulturi v družinah, pri čemer tesno sodelujemo z mrežo Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Tako smo na začetku šolskega leta s pomočjo podjetja Krka mladim bralcem iz socialno šibkejšega okolja s celoletnimi naročninami na reviji Cicido ali Ciciban odprli vrata v svet branja. Izjemno pomembno je, da bodo otroci prejemali revijo vsak mesec celo šolsko leto, ob tem pa bodo deležni tudi knjižnih daril in spletnih spodbud, ki spremljajo reviji.

 

Prizadevali si bomo, da bomo tudi v prihodnje našli podpornike, ki bodo razumeli, da je pomoč otrokom in družinam na področju bralne pismenosti in bralne kulture razvojna in trajnostna pomoč, ki je ključ za njihov izstop iz primeža deprivilegiranosti.


50 celoletnih naročnin za revije Cicido in Ciciban so družinam v vseh 12 statističnih regijah Slovenije razdelile ZPM Moste-Polje, MDPM za Goriško, MDPM Ajdovščina, MZPM Velenje, ZPM Idrija, DPM Metlika, DPM Mojca Novo mesto, DPM Maribor, Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src in ZPM Krško.