Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS; SEZONA 2018 - 2019

logotip bz

Spoštovane mentorice in spoštovani mentorji branja.


V začetku letošnjega šolskega leta se bo prvič odvijal Nacionalni mesec skupnega branja, v katerem želimo različna društva, nevladne organizacije, knjižnice, šole in druge ustanove predstaviti svoje delo. Nacionalni mesec skupnega branja bo potekal od 8. septembra (mednarodnega dne pismenosti) do 8. oktobra 2018 (do zaključka Tedna otroka®), o vseh aktivnosti, povezanih z branjem in bralno kulturo, lahko več preberete na https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/. Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS (ki je eden od pobudnikov akcije) bo izvedlo intenzivno javno medijsko in plakatno komunikacijsko akcijo Beremo skupaj (sofinancer akcije je Javna agencija za knjigo RS), o pomenu branja, bralne pismenosti, bralne kulture, v času od Nacionalnega meseca branja (NMSB) vse do izteka leta.

 

V letu 2018 smo se v Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS odločili izdati dve prav posebni darilni knjigi. Konec lanskega šolskega leta so vsi zlati bralci in zlate bralke prejeli pesniško antologijo Srečka Kosovela BARŽ≡KONS, za katero je dr. Igor Saksida izbral pesmi, jih uredil in napisal spremno besedo, Damijan Stepančič pa je delo ilustriral. Darilno knjigo za povabilu k branju ob 17. septembru, uradnem začetku nove bralne sezone, bodo vsi prvošolci v Sloveniji, zamejstvu in po svetu, prejeli slikanico pisateljice Anje Štefan in ilustratorke Marjance Jemec Božič Kotiček na koncu sveta.

 

naslovnica Koticek na koncu sveta 2018

 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS tudi za šolsko leto 2018/2019 pripravlja za mentorice in mentorje seminar v Murski Soboti na srečanju mladinskih pisateljev Oko besede (seminar bo 27. 9. 2018) in simpozij v Cankarjevem domu v Ljubljani (20. 11. 2018), tema obeh bo letos kulturna dediščina.

 

Bralne spodbude v letošnjem šolskem letu posebej usmerjamo na otroke in starše v vrtcih ter na vzgojiteljice in vzgojitelje, mentorje branja. Društvo bo vsem slovenskim vrtcem podarilo bralne nahrbtnike z nekaj kakovostnega bralnega gradiva, saj si želimo promovirati družinsko branje in spodbujati medgeneracijsko sodelovanje. Slednje že nekaj let uspešno poteka po različnih slovenskih krajih kot projekt Medgeneracijskega branja, ta se bo nadaljeval tudi v tem šolskem letu. Že 14. 9. 2018 bomo sodelovali na spominskem dnevu v Veliki Polani ob 110-letnici rojstva Miška Kranjca. 2. aprila 2019 bomo v prostorih Društva slovenskih pisateljev praznovali mednarodni dan knjig za otroke...

 

Na spletni strani Društva pripravljamo sezname kakovostnih knjig za branje: po starostnih stopnjah, temah in različnih ciljnih skupinah. Pripravljamo Bralnice (predavanja za kolektive ali drugače organizirana krajša srečanja z mentorji branja) ter nastope pisateljic in pisateljev po šolah, običajno na zaključnih prireditvah Bralne značke. Tudi v tem šolskem letu bomo v literarni reviji Kekec objavljali priporočila, novosti, didaktične rešitve in druge vsebine, povezane z Bralno značko in akcijo Beremo skupaj ter Nacionalnim mesecem skupnega branja.

 


Vse, ki ste mentorice in mentorji, pa uradno niste člani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, vabim, da izpolnite pristopno izjavo (članarine za leto 2018 ni), saj boste tako lahko aktivno sodelovali pri naših skupnih načrtih za razvoj bralne kulture.

 

Mentorice in mentorji branja ste zgled mladim generacijam učencev, zato se vam, ob dejstvu, da se veščina branja prenaša medgeneracijsko, iskreno zahvaljujem za vaš trud in spodbude pri prostočasnem branju osnovnošolcev.

 

Dr. Dragica Haramija,
predsednica Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS

 

DOKUMENTI

SEZONA 2018 - 2019

BZ KOT INTERESNA ALI OBOGATITVENA DEJAVNOST V OŠ

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2018

IZJAVA O MENTORSTVU 2018 - 2019

MEDGENERACIJSKO BRANJE - VABILO K SODELOVANJU

OBRAZEC ZA POROČILO - MEDGENERACIJSKO BRANJE

UMETNIKI SEZONE

VABILO K SODELOVANJU - SPLOŠNE KNJIŽNICE

PRISTOPNA IZJAVA

BRALNICE 2019 - CENIK IN POSTOPEK

VLOGA BRALNICE 2019

BRALNICE - EVALVACIJA

NASTOPI USTVARJALCEV - SOFINANCIRANJE 2019

NASTOPI USTVARJALCEV -  VLOGA 2019

NAROČILNICA 2018 - MOTIVACIJSKO GRADIVO IN PLAKATI

NAROČILNICA - PLAKATI NMSB

PROMOCIJSKI LIST - PLAKATI NMSB

PROGRAM SEMINARJA BRALNA KULTURA MLADIH – SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA (MURSKA SOBOTA, 27. 9. 2018)

PRIJAVNICA - 27. 9. 2018

PROGRAM SIMPOZIJA KNJIGE KOT KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNA DEDIŠČINA V KNJIGAH (LJUBLJANA, 20. 11. 2018)

PRIJAVNICA - 20. 11. 2018

OKVIRNI PROGRAM - SEMINAR/DELAVNICA - POMEN VKLJUČEVANJA STARŠEV ZA BRALNI RAZVOJ OTROKA (8. in 9. 3. 2019)

PRIJAVNICA - 8. IN 9. 3. 2019

 

POROČILO: MEDGENERACIJSKO BRANJE 2017/2018

 

 

 

Program Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS sofinancirata Javna agencija za knjigo RS in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Podporniki Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS so Telekom Slovenije, HOFER, BTC, Elektro Ljubljana, SVIZ Slovenije in Ceeref.
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS je član Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Besedna zveza Bralna značka® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije.