La Slovenia ama leggere/ La storia del Reading Badge

Slika1Itanaslovnica

Slovenska sekcija IBBY je leta 2021 (posodobljena izdaja leta 2023) pripravila in natisnila publikacijo Slovenia Loves Reading. V publikacija so predstavljeni vsi temeljni projekti in programi, društva in združenja, ki delujemo na področju spodbujanja bralne kulture v Sloveniji.

Publikacija služi tudi kot osnova pri pripravi strokovne konference, ki jo bomo skupaj s konzorcijem partnerjev pripravili v okviru projekta Slovenija – častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni 2024.


Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS je pripravilo prevod publikacije v italijanščino. Natisnili smo 500 izvodov. Prve izvode smo razdelili na letošnjem knjižnem sejmu v Bologni (6. - 9. marec 2023).

 

La Slovenia ama leggere

 

 

Za namene promocije smo v italijanščino prevedli tudi kratek strip Kratka zgodovina Bralne značke, ki je bil pripravljen v okviru projekta MEGA kviz (Pionirska, MKL). Avtor stripa je Ivan Mitrevski.

Strip je dosegljiv tudi v angleškem prevodu: A Brief History of Reading Badge (short comic).

 

Prevod v italijanščino: La storia del Reading Badge (il fumetto).

 

SlikaSTAN IN LEO