Nagovor predsednice Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS

logotip bz2

Spoštovane mentorice in mentorji branja.

 

Bralna značka ponosno začenja že 58. sezono branja, ki združuje pod skupnim imenom različne generacije bralcev: od malčkov v vrtcih do starostnikov. Verjamem, da se boste vsi, ki ste doslej delali kot mentorji na šolah, kar 7000 vas je, tudi letos pridružili tej plemeniti bralni spodbudi.

 

Lansko šolsko leto je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS zaključilo s podarjanjem knjig zlatim bralkam in zlatim bralcem. Vsi, ki so devet let osnovnega šolanja brali za bralno značko, so prejeli zanimivo informativno knjigo Od genov do zvezd znanstvenika Saša Dolenca in ilustratorja Igorja Šinkovca. Posebej si velja zapomniti »spoznanje, da je treba v kompleksno veščino, pa naj gre za znanost, umetnost ali šport, vložiti vsaj deset tisoč ur dela, preden postanemo suvereni strokovnjaki na nekem področju.« Dober učitelj, dober mentor učence nauči, naj se ne ustrašijo trdega dela, naj ne iščejo bližnjic, naj bo njihov korak prepričljiv, misel pronicljiva in točna, učenje in delo pa naj jim bosta v veselje.

 

Letošnjo bralno sezono začenjamo z darilno knjigo za prvošolce; vsi bodo kot bralno spodbudo prejeli slikanico pisatelja Petra Svetine in ilustratorke Ane Razpotnik Donati Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom. Doslej je Društvo s pomočjo sponzorjev in donatorjev, podarilo osnovnošolcem v Sloveniji, zamejcem in zdomcem že pol milijona knjig.

 

Društvo bo tudi v tem šolskem letu priredilo simpozij, ki se bo odvijal 21. novembra v Ljubljani. Namenjen bo predstavitvi primerov dobre prakse mentorjev branja pri delu s predšolskimi otroki, z učenci in dijaki. Že 21. septembra bo v Murski Soboti v okviru srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede potekalo izobraževanje za vzgojitelje in učitelje prvega triletja. 13. oktobra bo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS skupaj s fakulteto organiziralo simpozij ob zaključku projekta V objemu besed, ki je namenjen spodbujanju družinske pismenosti.

 

Ponosni smo, da spodbujamo bralno pismenost na vseh ravneh izobraževanja. Vam, spoštovani mentorice in mentorji, pa se zahvaljujem za vse spodbude pri odkrivanju svetov, pravih, domišljijskih in tistih, ki tičijo le v posamezniku. Knjige so dragocene, ohranjajo jezike sveta, ker so v njih spravljene esence čustev in etičnih norm, ker je v njih shranjeno znanje človeštva.

 

 

Dr. Dragica Haramija,
predsednica Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS