Nagrada

IBBY

Enajstič zapored so bili izbrani prejemniki nagrade in priznanj Slovenske sekcije IBBY.

 

Nagrada in priznanja se podeljujejo za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja.

Ponosni smo, da je žirija letos nagrado podelila Društvu Bralna značka Slovenije - ZPMS! 

Priznanja pa:

  *   Festivalu Oko besede
  *   Damjani Mustar
  *   Agici Kovše  

Obrazložitve so dostopne na spletni strani Slovenske sekcije IBBY: https://www.ibby.si/.


Zahvala predsednika Marka Kravosa.

 

Slovesnost ob podelitvi nagrade in priznanj bo potekala virtualno.

Datum in uro podelitve sporočimo naknadno.

 

party popper