Poročila mentorjev o podelitvi slikanic

erjavec1
1/31

17. september, dan zlatih knjig – uradni začetek bralnega leta. Dnevu zlatih knjig v čast tradicionalno poteka po Sloveniji vrsta
prireditev povezanih z branjem in knjigami. Letos so 18. septembra lahko na šolah prvošolcem razdelili slikanice Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom.

Mentorji nam pridno poročajo o svojih aktivnostih, ki so jih izvedli ob slikanici ter navdušenih odzivih prvošolčkov.

 

OŠ Brežice (mentorici Romana Zorko in Lidija Geršak)

 

Povezava na spletno stran šole: OŠ Brežice

 

Poročilo: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS tudi brežiške prvošolce obdarilo s slikanico

 

OŠ Selnica ob Dravi (mentorica Maja Vačun)

 

Povezava na spletno stran šole: http://osselnica.splet.arnes.si/otvoritev-bralne-sezone/

 

OŠ Stari trg ob Kolpi (mentorica Marija Volf)

 

Poročilo: Prvošolci veseli darilne slikanice

 

OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana (mentorica Nataša Vršič)

 

Poročilo: Otvoritev 58. sezone Bralne značke

 

OŠ Angel Besednjaka Maribor (mentorica Janja Kajnik)

 

Poročilo: Naši prvčki v šolski knjižnici

 

Povezava na spletno stran šole: https://www.abesednjak.si/index.php/2017/09/18/nasi-prvosolcki-prvic-v-solski-knjiznici/