Zaključek NMSB 2018

logo NMSB2

Od 8. septembra 2018 (mednarodni dan pismenosti) je v Sloveniji prvič potekal Nacionalni mesec skupnega branja 2018 (NMSB 2018).

 

Ob zaključku Tedna otroka® se je prvi NMSB iztekel. Organiziranih je bilo kar 569 dogodkov, ki jih je 177 izvajalcev pripravilo po celi Sloveniji, zamejskem in tudi zdomskem prostoru. K branju in druženju ob knjigi in s knjigo so na najrazličnejše zanimive načine spodbujali otroke in mladino, družine ter odrasle, v tem mesecu je bilo izvedenih tudi nekaj strokovnih srečanj in posvetov.

 

Z veseljem vas obveščamo, da bomo skupaj brali še naprej, saj se NMSB nadaljuje v okviru nacionalne komunikacijske akcije Beremo skupaj,ki bo trajala vse do konca leta 2018. V spletnem dogodkovniku lahko še vedno poiščete številne aktualne dogodke, ki bodo tudi v prihodnje spodbujali skupno branje: https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018.

 

Dogodke lahko izvajalci še vedno vpisujejo v spletni dogodkovnik in tako še naprej prispevajo k prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni.

 

Zemljevid izvajalcev, partnerjev in podpornikov, ki se gradi skozi NMSB2018 in projekt Beremo skupaj, predstavlja temelj izgradnje nacionalne mrežeza bralno pismenost in bralno kulturo, ki je eden od ključnih  ukrepov predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti. Zavedamo se namreč, da bomo izboljšanje na tem pomembnem področju lahko dosegli le z nadaljnjim uspešnim sodelovanjem vseh deležnikov.  

 

Vabimo vas, da še naprej berete skupaj z nami!

 

IZJAVA ZA JAVNOST - ZAKLJUČEK NMSB 2018