razredu/ih, oddelku/ih oz. skupini/ah.
razredu/ih, oddelku/ih oz. skupini/ah.