Projekt V objemu besed

pasicalogotipiuradnanova9

 

 

MONOGRAFIJA O DRUŽINSKI PISMENOSTI, PUBLIKACIJA KAKO RAZVIJATI DRUŽINSKO PISMENOST V PREDŠOLSKEM OBDOBJU, PRIROČNIK ZA STARŠE TER ZNANSTVENA MONOGRAFIJA BRALNA PISMENOST V PREDŠOLSKI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

 

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru so izšle elektronske variante monografije o družinski pismenosti, priročnik za starše, primeri dobrih praks ter znanstvena monografija o bralni pismenosti v predšolski vzgoji in izobraževanju. Publikacije so izšle tudi v tiskani varianti in so brezplačne.

 

Najprej je bila izdana monografija V objemu besed: razvijanje družinske pismenosti, na podlagi katere smo pripravili strokovni priročnik za starše. V priročniku na poljuden način prispevamo k dvigu ozaveščenosti o pomenu branja kot vseživljenjskega procesa. Družinsko pismenost opredeljujemo kot skupek različnih dejavnosti znotraj družine, ki so povezane s pismenostjo v najširšem pomenu besede, ko hkrati sodelujejo različne generacije in se skupaj učijo. Ob dejavnikih spodbujanja bralne pismenosti (IFLA, 2006: obkroženost z bralnim gradivom, branje otroku in odrasli kot bralni zgled) so v priročniku predstavljene različne spodbude za pozitiven odnos do bralne kulture in navad, povezanih s pismenostjo.

 

Monografija z naslovom V objemu besed: Razvijanje družinske pismenosti je dostopna na povezavi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/268.

 

 naslovka monografija

 

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla publikacija z naslovom Kako razvijati družinsko pismenost v predšolskem obdobju. Gradivo je dostopno na povezavi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/281

V publikaciji so zbrani primeri dobre prakse za razvijanje družinske pismenosti.

 

v objemu publikacija 3

 

Priročnik za starše z naslovom Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed: priročnik za starše je dostopen na povezavi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/272.

 

naslovka prirocnik za starse

 

Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed: priročnik za starše je nastal v okviru istoimenskega raziskovalno-razvojnega projekta, ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo RS (od oktobra 2016 do novembra 2017). Gre za projekt na področju spodbujanja družinskega branja oz. družinske pismenosti, ki je del bralne pismenosti (ta pa je nujni pogoj za delovanje človeka v družbi) in vključuje medgeneracijsko branje na vseh področjih dejavnosti v vrtcu (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje) ter na vseh področjih otrokovega razvoja (kognitivnem, socialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etičnem in motivacijskem).

 

Znanstvena monografija z naslovom Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju je dostopna na povezavi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/286

 

naslovnica4knjiga

 

Znanstvena monografija Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju je nastala ob koncu raziskovalno-razvojnega projekta V objemu besed, ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo RS (oktobra 2016 do novembra 2017). Gre za projekt na področju spodbujanja družinskega branja oz. družinske pismenosti, ki vključuje medgeneracijsko branje na vseh področjih dejavnosti v vrtcu (jezik, umetnost, družba, narava, matematika, gibanje) ter na vseh področjih otrokovega razvoja (kognitivnem, socialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etičnem in motivacijskem). V monografiji je petnajst tematsko zaokroženih poglavij, v prvem delu sta predstavljena model družinske pismenosti in evalvacija izvajanega projekta, sledijo poglavja o jezikovnem razvoju otrok, lahkem branju, informacijski pismenosti, vizualni pismenosti ter razvoju jezikovne občutljivosti na različnih kurikularnih področjih dejavnosti. Monografija je plod predhodnih raziskav in predstavlja nekatere rešitve ter izboljšave na področju družinskega branja. Hkrati predstavlja sodelovalen interdisciplinaren odnos različnih znanstvenih ved in vključuje posebno skrb za ranljive skupine prebivalstva. Bralna pismenost se prenaša medgeneracijsko in je nabor kompetenc, ki se razvija vse življenje.

 

dr. Dragica Haramija