POMEN VKLJUČEVANJA STARŠEV ZA BRALNI RAZVOJ OTROK
delavnični seminar

10. in 11. marec 2023, Ljubljana

 

 

Seminar bo potekal v dveh delih: v petek, 10. marca 2023, popoldan ter v soboto, 11. marca 2023, dopoldan.

 

Slušatelji se bodo seznanili z vrsto praktičnih napotkov, ki jih bodo lahko posredovali staršem in otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju; bistvo vseh izkušenj je, da je branje prijetno, koristno ... in da je dobro razvita bralna sposobnost nujno potrebna.

 

Petek, 10. marec: 15.00-19.00

Bralna značka v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju: Manca Perko

Družina, branje in pismenost na spletu: Petra Potočnik

Odbiranje kakovostnega knjižnega gradiva za otroke: Kristina Picco

 

Sobota, 11. marec: 9.00-12.30

Gradivo za branje z otroki, ki spodbuja družinsko pismenost - primeri (delavnica): Tilka Jamnik

 

Izobraževanje je vključeno v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23 MIZŠ, v katalog KATIS, in prinaša 0,5 točke za napredovanje. Za avtomatično pridobitev točk v sistemu VIZ je NUJNA prijava preko sistema KATIS.

 

Prijava preko GOOGLE OBRAZCA.

(Za tiste, ki se boste na seminar prijavili v sistemu KATIS, dodatna prijava v google obrazcu ni potrebna.)

 

Kotizacija za seminar:
50,00 € (vključno z DDV)

40,00 € (vključno z DDV): mentorji BZ in vsi, ki se ukvarjajo z bralno značko in niso člani BZ; člani društev in zvez prijateljev mladine, Slovenske sekcije IBBY, Bralnega društva Slovenije in Zveze bibliotekarskih društev Slovenija

30,00 € (vključno z DDV): člani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, študenti in upokojenci

 

 

Izobraževanja Bralne značke sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

4. in 5. marec 2022, ZOOM

Delavnični seminar

Pomen vključevanja staršev za bralni razvoj otrok 

 


Seminar je potekal preko zooma, in sicer v dveh delih: v petek, 4. marca 2022 popoldan, med 15.00 do 18.45, ter v soboto, 5. marca 2022 dopoldan, med 9.00 in 12.15.

 

Petek, 4. marec

15.00 – 15.30     JAKRS: Pot knjige: Tjaša Urankar

15.30 – 17.00     Družine, branje in pismenost: dr. Livija Knaflič

17.00 – 17.15     Odmor

17.15 – 18.45     Odbiranje kakovostnega knjižnega gradiva za otroke: Kristina Picco

 

Sobota, 5. marec

9.00 – 12.15       Gradivo za branje z otroki, ki spodbuja družinsko pismenost - primeri (delavnica): mag. Tilka Jamnik
                          
Izbor knjig

10.30 – 10.45     Odmor

 

Slušatelji se bodo seznanili z vrsto praktičnih napotkov, ki jih bodo lahko posredovali staršem in otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju; bistvo vseh izkušenj je, da je branje prijetno, koristno ... in da je dobro razvita bralna sposobnost nujno potrebna.

 

Vsi udeleženci:

Prijava preko GOOGLE OBRAZCA (zaključeno). Tam je navedena tudi višina kotizacije.

 

Strokovni delavci v VIZ:

Izobraževanje je vključeno v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22 MIZŠ, v katalog KATIS, in prinaša 0,5 točke za napredovanje.
Za pridobitev točk je NUJNA tudi prijava preko sistema KATIS.