OTROK IN KNJIGA

22. november 2022, Ljubljana (Gospodarsko razstavišče, dvorana Urška 4)

 

 

Program je bil sestavljen tako, da je z izborom predavateljev in tem predstavil koncept in vsebino revije Otrok in knjiga, ki v letu 2022 obeležuje 50 let izhajanja.

 

UTRINKI

MARKO KRAVOS - GOVOR

URNIK SIMPOZIJA

VSEBINA SIMPOZIJA


Ta edina slovenska strokovna revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev je bila ustanovljena z namenom, da bi uveljavila mladinsko književnost kot enakovredno področje preučevanja znotraj literarne vede. Njena ciljna publika so vzgojitelji, učitelji, knjižničarji, literarni zgodovinarji in kritiki, uredniki, prevajalci in ustvarjalci mladinske književnosti.
Revija Otrok in knjiga je bila med pobudniki za ustanovitev večernice, nagrade za najboljše izvirno slovensko otroško/mladinsko literarno delo preteklega leta, in Slovenske sekcije IBBY (mednarodnega združenja za uveljavljanje mladinske književnosti).

 

Program simpozija je pripravila Darka Tancer-Kajnih, glavna in odgovorna urednica revije Otrok in knjiga.
Soorganizator simpozija je Mariborska knjižnica (revija Otrok in knjiga).

 

Simpozij je povezovala dr. Sabina Fras Popović, vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici in članica uredništva revije Otrok in knjiga.

Izobraževanja Bralne značke sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

 _______________________________________________________________________

 

Motiviranje najstnikov zadnjega triletja OŠ in prvih dveh let srednje ali poklicne šole za prostočasno branje 


23., 24. in 25. november 2021, ZOOM

 

Program predavanj.

 

Program simpozija je pripravila Darka Tancer Kajnih.
Soorganizator simpozija je Mariborska knjižnica (revija Otrok in knjiga).

 

 _______________________________________________________________________

60 let branja pod površjem

24, 25., 26. in 27. november 2020, Ljubljana, ZOOM

 

Naš osrednji simpozij 60 LET BRANJA POD POVRŠJEM (načrtovan 24. novembra 2020 v Cankarjevem domu) se je odvijal v virtualem okolju.

Potekal je 4 dni: 24., 25., 26. in 27. novembra 2020, preko aplikacije ZOOM.

 

GRADIVA:


dr. Gaja Kos: O trapastih, nesmiselnih ali celo likožerskih knjigah in drugih slikaniških izzivih

Predstavljene in nekaj dodatnih slikanic

 

mag. Tilka Jamnik: Kakovostna mladinska književnost kot izziv mladim in odraslim

PPT predstavitev

 

Boštjan Gorenc:
Nekaj predlogov slikanic

 

_______________________________________________________________________

Razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture ter večkulturnost, večjezičnost

26. november 2019, Ljubljana, Cankarjev dom


V letošnjem letu smo organizirali osrednji simpozij RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN BRALNE KULTURE TER VEČJEZIČNOST, VEČKULTURNOST. Simpozij je potekal v torek, 26. novembra, na dan odprtja Slovenskega knjižnega sejma v Cankarjevem domu v Ljubljani.

 

PROGRAM - SIMPOZIJ RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN BRALNE KULTURE TER VEČKULTURNOST, VEČJEZIČNOST

 

GRADIVA:

 

mag. Tilka Jamnik: IZBIRA BRALNIH GRADIV Z MISLIJO NA VEČJEZIKOVNO IN VEČKULTURNO OKOLJE

Kristina Picco: NOVEJŠE KAKOVOSTNE KNJIGE NA TEMO VEČKULTURNOSTI

dr. Marijanca Ajša Vižintin: OBRAVNAVA BESEDIL S PRISELJENSKO-IZSELJENSKO TEMATIKO

Majda Ilc Hussein, Mojca Štih Ferle: VEČJEZIČNI MARTIN KRPAN ALI KAKO SPODBUDITI PRISELJENCE K USTVARJANJU

IZZIVI VEČJEZIČNOSTI V ŠOLAH OBMEJNEGA PROSTORA NA PRIMORSKEM:
Andreja Duhovnik Antoni,
mag. Barbara Olenik,
Katja Milič, Alexia Kobal, Mateja Lovrečič

Barbara Hanuš: NAJ SEŽE GLAS V DEVETO VAS

dr. Tina Bilban: VEČJEZIČNOST V EVROPSKEM KONTEKSTU: Odmev s konference evropskih IBBY sekcij "Languages in Europe. Children reading in a multilingual environment"