V okviru seminarjev in bralnic Bralne značke pa tudi drugih strokovnih srečanj, na katerih sodelujete mentorji, se sorazmerno pogosto pojavljajo vprašanja, kaj ponuditi v branje mladim z različnimi bralnimi težavami (npr. dislektikom, oklevajočim bralcem idr.) in mladim s posebnimi potrebami (priseljencem in migrantom, slovenskim otrokom v zamejstvu in v drugih državah idr.).

Za te priložnosti je nastalo več priporočilnih seznamov jezikovno in oblikovno primernejših ter tematsko zanimivejših knjig, ki vam jih ponujamo v pomoč:

-      knjige, prijazne dislektikom (tudi kriteriji za določitev bralnega gradiva za oklevajoče bralce in bralce z disleksijo),

-      dvojezične ali večjezične knjige (tudi smernice Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS za spodbujanje bralne pismenosti pri otrocih in mladih priseljencih in migrantih),

-      knjige, (namenoma) pisane manj zahtevno; priredbe in skrajšave

-      slikanice brez besedila,

-      stripi,

-      tematsko spodbudne leposlovne in informativne knjige (morda posebej zanimive tudi za fante);
       glej tudi: TEMATSKO SPODBUDNE KNJIGE,

-      knjige na temo večkulturnosti/begunske tematike.

 

Nekateri naslovi se ponovijo v več seznamih, npr. priredbo v stripu najdemo tako v seznamu priredb kot v seznamu stripov in podobno, ampak saj to je razumljivo :).

 

Svetujemo, da knjige, ki so v seznamih razdeljene na običajne stopnje, uporabljate glede na bralne in jezikovne zmožnosti bralcev:

 

B – primerno za otroke med 3. in 6. letom, tudi še v zgodnjem bralnem obdobju

1. stopnja – primerno za učence 1., 2. in 3. razredov OŠ, tudi še na 2. stopnji

2. stopnja – primerno za učence 4., 5. in 6. razredov OŠ, tudi še na 3. stopnji

3. stopnja – primerno za učence 7., 8. in 9. razredov OŠ, tudi za srednješolce

 

Mentorji sezname vsekakor dopolnjujte tudi z drugimi knjigami iz preteklih let in predvsem z novostmi.

Po svoji strokovni presoji jih prilagodite zmožnostim mladih bralcev, izbirajte in dodajajte pa jih tudi po njihovih zanimanjih in željah


Seznami knjig so pripravljeni s pomočjo Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki jih pripravlja
Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana, in z dovoljenjem PCMKK pri MKL.

 

Sezname je pripravila mag. Tilka Jamnik.

 

Seznam knjig za bralno značko v OŠ šolah s prilagojenim programom (nižji izobrazbeni standard) 

 

Na Bralno značko se je obrnila naša mentorica, Aleksandra Bolčević, ki uči na Osnovni šoli Stanka Vraza v Ormožu. Na svoji šoli želi spodbuditi branje za bralno značko in se povezati tudi z drugimi šolami, kjer skrbijo za otroke, ki potrebujejo pri spodbudah za branje posebno znanje in drugačno razumevanje, predvsem pa zelo individualiziran pristop.

V ta namen je oblikovala tudi priporočilni seznam, za katerega meni, da bi bil uporaben na njeni šoli za »njene« otroke, morda pa v pomoč tudi kje drugje.

 

SEZNAM KNJIG OD 1. DO 9. RAZREDA

 

Kriteriji za določitev bralnega gradiva za oklevajoče bralce in bralce z disleksijo


V okviru seminarjev in bralnic Bralne značke pa tudi drugih strokovnih srečanj, na katerih sodelujete mentorji, se sorazmerno pogosto pojavljajo vprašanja, kako ravnati z bralci, ki za svojimi vrstniki v branju zaostajajo, in kaj jim ponujati v branje.
Za izhodišča pri odpiranju tovrstne problematike smo poprosili asist. mag. Mileno Košak Babuder (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in Društvo Bravo in mag. Tilko Jamnik.
Od vas, ki delate z bralci, pa pričakujemo vprašanja, pobude in primere, kako se v praksi soočate s to problematiko in kako jo rešujete.

 

KRITERIJI